ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019

//ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019

Νέο Φροντιστήριο  Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσηςΝέο Φροντιστήριο  Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2019 ξεκινούν με το μάθημα των Νέων Ελληνικών για τα ΕΠΑΛ στις 6 Ιουνίου ενώ για τα ΓΕΛ οι εξετάσεις ξεκινούν στις 7 Ιουνίου.

ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΛ: Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών γενικών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ: Ως ώρα έναρξης εξέτασης για τα ΕΠΑΛ ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις ώρες.

2019-04-03T17:43:17+03:00