Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι

Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι 2020-04-27T02:33:23+03:00

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος

Ο υπεύθυνος αναλαμβάνει τον συντονισμό της προετοιμασίας στο κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα, δίνοντας έμφαση:

Στη μεθόδευση της ύλης ανάλογα με τη δυναμικότητα κάθε τμήματος των εκπαιδευτηρίων του οργανισμού, παρεμβαίνοντας όπου οι επιδόσεις στο αντικείμενό του δεν είναι οι απαιτούμενες .
Στην αναπλήρωση των προαπαιτούμενων γνώσεων από προηγούμενες τάξεις ,των οποίων η έλλειψη δημιουργεί προβλήματα στην τρέχουσα ύλη
Στην κωδικοποίηση των κριτικών σημείων κάθε μαθήματος σε γραπτά κριτήρια και διαγωνίσματα έτσι ώστε κάθε μαθητής μας να έχει εξεταστεί σχεδόν σε όλη την ύλη γραπτά στο φροντιστήριο μέχρι τις πανελλήνιες.
Στην ανανέωση του εκπαιδευτικού υλικού στο μάθημά του ,εμπλουτίζοντας μαζί με τους συνδιδάσκοντες την τράπεζα θεμάτων του φροντιστηριακού μας οργανισμού

Εξασφαλίζει την υψηλή στάθμη των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών λειτουργώντας συμβουλευτικά προς τον υπεύθυνο σπουδών κάθε εκπαιδευτηρίου ή και συνεργαζόμενος απευθείας με τον διδάσκοντα του μαθήματος. Επιπλέον, στο πλαίσιο του ελέγχου ποιότητας γίνονται σεμινάρια και προγραμματισμένες συναντήσεις με τους διδάσκοντες σε τακτά διαστήματα.

ΜΑΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΡΑ ΟΛΓΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΖΑΧΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΣΙΟΤΟΣ ΒΛΑΣΗΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ
ΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΠΑΪΡΑΧΤΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ