Αλλαγές βάσεων 2021-03-01T02:07:42+02:00

Πανελλήνιες εξετάσεις : Όλες οι αλλαγές – Πώς διαμορφώνεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ)

Μια διαφορετική χρονιά πανελληνίων εξετάσεων, με δυσκολίες αλλά και αλλαγές για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου, οι οποίοι προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη διεκδίκηση μια θέσης στα πανεπιστήμια της χώρας.

Τι θα ισχύσει φέτος για τη Γ’ Λυκείου

Οι μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ λυκείου θα πρέπει να ξέρουν ότι:

1.

Τι θα ισχύσει φέτος για τη Γ’ Λυκείου

Οι μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ λυκείου θα πρέπει να ξέρουν ότι:

  1. Κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα θα θέτει μια Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής(ΕΒΕ) ποσοστό Χ% του μέσου όρου (ΜΟ) των μέσων επιδόσεων (ΜΕ) όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4), του επιστημονικού πεδίου του υποψηφίου [ΜΟ=(ΜΕΜ1+ΜΕΜ2+ΜΕΜ3+ΜΕΜ4)/4].

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μαθηματικά 14/ΑΟΘ 14/ΑΕΠΠ 14/Γλώσσα12

(14+14+14+12)/4=13,5

Συντελεστής που ορίζεται π.χ. από το Μαθηματικό Πατρών: 80% του μέσου όρου

Εξαγωγή Ε.Β.Ε:13,5(μ.ο.) x 0,8 (Συντελεστής)=10,8

Συγκεκριμένα:

Κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα θα θέτει ως ΕΒΕ ποσοστό Χ% του μέσου όρου (ΜΟ) των μέσων επιδόσεων (ΜΕ) όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4), του επιστημονικού πεδίου του υποψηφίου

[ΜΟ=(ΜΕΜ1+ΜΕΜ2+ΜΕΜ3+ΜΕΜ4)/4]

 

ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ : 80 % -120%

Μέσος Όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου: 12/20.

ΕΒΕ που ορίζεται από Παν/κό τμήμα: 90% του Μέσου Όρου, δηλ. 10,8.

Μέσος Όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου: 11/20.

ΕΒΕ που ορίζεται από Παν/κό τμήμα: 90% του Μέσου Όρου, δηλ. 9,9.

2.  Δυνατότητα υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τη φοίτηση σε δημόσιο ΙΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι φέτος ένας υποψήφιος θα μπορεί να καταθέσει α) μηχανογραφικό για είσοδο σε ΑΕΙ, βάσει της επίδοσής τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις και β) μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ βάσει του απολυτηρίου του (και όχι των βαθμών στις πανελλαδικές) και επιπλέον κριτηρίων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ.

 

3. Φέτος οι συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα δεν θα αλλάξουν. Θα ισχύσει ότι ανακοινώθηκε στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

 

4.  Σχετικά με το εάν τα τμήματα είναι ίδια σε αριθμό με πέρυσι, ακόμη δεν είναι γνωστό καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μειωθούν εάν γίνει η αναδιάταξη στον χάρτη των ΑΕΙ, όπως προγραμματίζει το υπουργείο Παιδείας.

 

5.  Οι μαθητές της Γ΄ λυκείου θα πρέπει να ξέρουν ότι και για τη φοίτηση στα ΑΕΙ θα υπάρχει όριο. Η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης σε ένα 4ετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΑΕΙ θα είναι τα 6 έτη. Στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών που ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα 4 χρόνια, προβλέπονται κατά το μέγιστο άλλα 3 χρόνια. Ειδική μέριμνα θα λαμβάνεται για φοιτητές που εργάζονται ή συντρέχει λόγος υγείας ή άλλος σπουδαίος λόγος, στις οποίες περιπτώσεις είναι δυνατή η υπέρβαση του ανώτατου χρόνου. Για τους ήδη φοιτούντες, ο ανώτατος χρόνος φοίτησης ξεκινά να υπολογίζεται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2021-2022.Το χρονικό όριο φοίτησης θεσπίζεται ώστε να υπάρχει ένα συνεκτικό πλαίσιο ολοκλήρωσης των σπουδών, με σκοπό την ουσιαστική αναβάθμισή τους, αναφέρει το υπουργείο Παιδείας .

Πώς θα λειτουργήσει  η ελάχιστη βάση εισαγωγής φέτος

Οι τιμές 0,80 και 1,20, αντιστοίχως, ορίστηκαν ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής.

Ως συντελεστής της Ε.Β.Ε. μπορεί να οριστεί αριθμός με έως δύο δεκαδικά ψηφία, ο οποίος βρίσκεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής.

Ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής ορίζονται οι τιμές 0,70 και 1,10 αντιστοίχως.

Ως συντελεστής της Ε.Β.Ε. μπορεί να οριστεί αριθμός με έως δύο δεκαδικά ψηφία, ο οποίος βρίσκεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα εάν η μέση επίδοση των μαθητών σε ένα Επιστημονικό Πεδίο είναι ο βαθμός 12 τότε η ακριβής βάση εισαγωγής θα εξαρτάται από το συντελεστή που έχει θέση το τμήμα . Εάν έχει θέση συντελεστή 100%, τότε η βάση θα είναι 12 , εάν έχει θέση συντελεστή 80% τότε η βάση θα είναι 9,6, εάν έχει θέσει συντελεστή 110% ο βάση θα είναι 13,20.

Εάν ένα Επιστημονικό Πεδίο έχει μέση επίδοση των μαθητών 10 και ένα τμήμα ορίσει συντελεστή 80% η βάση θα διαμορφωθεί στο 8.

Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται ανά επιστημονικό πεδίο:

  • Το πλήθος των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων του έτους 2019-20
  • Ο μέσος όρος μορίων των υποψηφίων το ίδιο έτος
  • Το 80% του παραπάνω μέσου όρου
  • Το πλήθος υποψηφίων και το ποσοστό αυτών των οποίων τα μόρια ήταν λιγότερα από το παραπάνω 80% του μέσου όρου (για τη χρονιά 2019-20).

Νέο Φροντιστήριο

Πριν από την έναρξη των πανελλαδικών, τα πανεπιστήμια θα πρέπει να έχουν ανακοινώσει το ποσοστό Χ% έχοντας υπ’ όψιν στοιχεία για τις επιδόσεις των υποψηφίων, που θα έχουν δοθεί από το υπουργείο στα πανεπιστήμια νωρίτερα.

 

Αφού γίνουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις και ανακοινωθούν οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων, θα υπολογίζεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας των υποψηφίων όλης της Ελλάδας σε κάθε ένα από τα 4 μαθήματα του κάθε Επιστημονικού Πεδίου, χωρίς την εφαρμογή κανενός συντελεστή.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2022 : ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

Οι υποψήφιοι, ανάλογα την Ομάδα Προσανατολισμού στην οποία ανήκουν, θα εξεταστούν σε τέσσερα μαθήματα (4), με επιπλέον μαθήματα και πάλι τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες.

Στις Πανελλαδικές 2022, όμως, θα αντικατασταθεί το μάθημα της Κοινωνιολογίας με εκείνο των Λατινικών, για τους υποψηφίους της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Επίσης, θα ισχύουν και πάλι συντελεστές βαρύτητας, με τη διαφορά ότι -σύμφωνα με τα όσα αναμένεται να ψηφιστούν φέτος στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο- θα υπάρχει δυνατότητα σε κάθε τμήμα να ορίζει εκείνο ποια μαθήματα θα έχουν συντελεστή, καθώς και τη βαρύτητά του.

Ωστόσο, για την χρονιά αυτή θα ισχύσει για πρώτη φορά ο νέος τρόπος υποβολής Μηχανογραφικού, που περιλαμβάνει δύο φάσεις. Στην Α’ φάση, οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό έχοντας περιορισμένο αριθμό επιλογών. Συγκεκριμένα, έως 10% του συνόλου των τμημάτων κάθε επιστημονικού πεδίου οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και έως 20% οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων της Α’ φάσης, οι μη εισαχθέντες θα συμμετέχουν στη Β’ φάση. Στη φάση αυτή, οι επιλογές των υποψηφίων θα περιλαμβάνουν όσα τμήματα θα εξακολουθούν να έχουν κενές θέσεις από την Α’ φάση, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των επιλογών τους (με προϋπόθεση να επιτυγχάνεται η καθορισμένη ΕΒΕ κάθε τμήματος).

Τέλος,  θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Παράλληλου Μηχανογραφικού, για εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΒΕ &ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ

ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ» , ΝΤΑΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Η αλήθεια είναι ότι μεσούσης της πανδημίας ελήφθη μια πολύ γενναία απόφαση για το μέλλον των μαθητών. Μετά την «απολυτότητα» της βάσης του 10, τα πανεπιστημιακά τμήματα για πρώτη φορά έχουν το δικαίωμα να ορίσουν για πρώτη φορά και το καθένα ξεχωριστά τη δική τους Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Καταρχάς λόγω της επερχόμενης ΕΒΕ αποδυναμώνεται το φαινόμενο εισαγωγής υποψηφίων σε πανεπιστήμια με πολύ χαμηλές βαθμολογίες. Η αλήθεια είναι ότι η πρόσβαση τα τελευταία χρόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν ιδιαίτερα εύκολη για τα μεσαία και ιδιαίτερα για τα χαμηλόβαθμα τμήματα. Το δικαίωμα, βέβαια, πρόσβασης δεν πρέπει να αφαιρείται από κανέναν. Ωστόσο, πόσο εύκολα θα ολοκληρώσει και πότε τις σπουδές του ένας υποψήφιος που εισήλθε π.χ. στο τμήμα μαθηματικών Σάμου με λιγότερα από 4000 μόρια, πράγμα που σημαίνει ότι ενδεχομένως έγραψε μαθηματικά λιγότερο από 5; Από την άλλη, προφανές είναι ότι η πληθώρα των παραπλήσιων τμημάτων οδηγούν στην πτώση των βάσεων. Πολύ απλά έχουμε αναρωτηθεί από πόσα παρόμοια τμήματα διεκδικεί ο υποψήφιος δικαιώματα φιλολόγου, οικονομολόγου, «πληροφορικάριου»; Εν τέλει ποια είναι η οικονομία της Ελλάδας που θα στηρίξει εν μέσω της ψηφιακής επανάστασης περισσότερους από 2000 αποφοίτους φιλολογικών τμημάτων κάθε χρόνο, όταν οι πρώτοι διορισμοί μετά το 2010 έγιναν το 2020; Ποια η αξία του πτυχίου στην αγορά εργασίας; Μήπως αυτό το γεγονός αποτελεί και τη βασική αιτία της έκρηξης εδώ και δύο δεκαετίες των μεταπτυχιακών σπουδών;

Σε κάθε περίπτωση, όσων τμημάτων η περυσινή τους βάση κυμάνθηκε γύρω στα 5000 μόρια θα δυσκολευτούν να υποδεχτούν πρωτοετείς, εκτός και αν τελικά επιλεγούν από έναν απροσδόκητα υψηλό αριθμό υποψηφίων. Προφανώς τίθεται το ερώτημα για τη συνέχεια της ύπαρξης κάποιων τμημάτων. Μία εκ των πιθανοτήτων είναι η συνέχιση της λειτουργίας τους. Αυτή, βέβαια, απαιτεί την προσέλκυση φοιτητών με νέα προγράμματα σπουδών, με τη διασύνδεση των σπουδών τους με την (τοπική) οικονομία κ.ά. Δεύτερη πιθανότητα είναι η συνέχιση της λειτουργίας τους μέχρι όμως αποφοιτήσουν και οι τελευταίοι φοιτητές, πράγμα που συνήθως αποφεύγεται, καθώς ακολουθείται ο δρόμος της συγχώνευσης με γειτονικά ή παραπλήσιων σπουδών τμήματα. Η τρίτη πιθανότητα αφορά την άμεση παύση λειτουργίας τους και την ταυτόχρονη μετακίνηση των φοιτητών σε τμήματα που σχετίζονται με παραπλήσιο αντικείμενο σπουδών.

Υπάρχει, όμως, μακροχρόνιος προγραμματισμός; Μπορεί να υπάρξει συμφωνία – εφόσον αυξηθούν οι εναλλακτικές επιλογές των αποφοίτων λυκείου – για την ανάγκη μείωσης του αριθμού των εισακτέων και της ταυτόχρονης μείωσης των τμημάτων μετά και την «ανωτατοποίηση» των ΤΕΙ; Εκτίμηση του γράφοντος είναι ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση με την επιλογή συμπλήρωσης μηχανογραφικού για τα δημόσια ΙΕΚ. Προσδίδει ουσιαστικά ένα επιπλέον – αλλά καθ΄ όλα απαραίτητο – κύρος στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συνδέονται παράλληλα και με τον πιο άμεσο τρόπο οι βαθμίδες εκπαίδευσης. Εξίσου θετικό είναι το γεγονός της σύνδεσης της εισαγωγής των υποψηφίων στα δημόσια ΙΕΚ με τον βαθμό του απολυτηρίου. Και αυτό γιατί ενισχύει ενδεχομένως το εσωτερικό κίνητρο των μαθητών για μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη προσπάθεια. Όλοι, βεβαίως, αναγνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι η μοναδική λύση.

Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους: Είναι άλλο το δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλο η «υποχρέωση» πρόσβασης. Πιθανώς τούτο ακούγεται περίεργο. Ωστόσο, δεν χρειάζονται και πολλές αποδείξεις γι’ αυτό απ’ τον όμιλο φροντιστηρίων ΝΕΟ, καθώς αποδεικνύεται κάθε χρόνο στα πλαίσια της 53χρονης παρουσίας μας στα εκπαιδευτικά πράγματα της Ελλάδας ότι σταθήκαμε δίπλα σε όλες τις οικογένειες. Καμία ελιτίστικη προσέγγιση, ίσα-ίσα συμπαρασταθήκαμε και συμπαραστεκόμαστε σε κάθε δύσκολη περίσταση. Ωστόσο, ποιο είναι τελικά αυτό που λέμε στους μαθητές; «Μην αγχώνεσαι, κάπου θα περάσεις» (!); Προφανώς και η απάντηση είναι αρνητική. Αντίθετα: «Θέλεις να εκπληρώσεις τα όνειρά σου»; «Θέλεις να ικανοποιήσεις τις φιλοδοξίες σου»; «Θέλεις να σπουδάσεις κάτι που σου αρέσει»; Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε ο όμιλός μας θα σε οδηγήσει στην επιτυχία. Γιατί «Νέο και πέτυχες»!