Πρόγραμμα Σπουδών

Αμπελόκηποι-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-08-28T20:41:05+00:00

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ανθρωπιστικές σπουδές – Θετικές σπουδές – Σπουδές Οικονομίας & πληροφορικής

Γ λυκείου – χειμερινό πρόγραμμα σπουδών

Η προετοιμασία για την τελική ευθεία έχει ξεκινήσει από τη θερινή περίοδο. Στόχος είναι:

 • η πλήρης και χρονικά εμπρόθεσμη κάλυψη της ύλης.
 • ψυχολογική προετοιμασία για τις εξετάσεις.
 • ολοκληρωμένη επανάληψη για εμπέδωση της ύλης

Με το τρίπτυχο έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές – δοκιμασμένα βιβλία που απλουστεύουν την ύλη και στενή παρακολούθηση απο τη διοίκηση των φροντιστηρίων, η επιτυχία των μαθητών μας είναι μονόδρομος.

Νέο Φροντιστήριο Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Γ λυκείου – θερινή προετοιμασία

Η προετοιμασία για την τελική ευθεία ξεκινά από τη θερινή περίοδο. Στόχος είναι:

 • η πλήρης και χρονικά εμπρόθεσμη κάλυψη της ύλης.
 • να διαπιστωθούν έγκαιρα οι ανάγκες των μαθητών ώστε να καλυφθούν με επιπλέον μαθήματα.
 • ψυχολογική προετοιμασία για τις εξετάσεις.
 • ολοκληρωμένη προετοιμασία για τα θέματα των εξετάσεων

Με το τρίπτυχο έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές – δοκιμασμένα βιβλία που απλουστεύουν την ύλη και στενή παρακολούθηση απο τη διοίκηση των φροντιστηρίων, η επιτυχία των μαθητών μας είναι μονόδρομος.

Νέο Φροντιστήριο Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ανθρωπιστικές σπουδές – Θετικές σπουδές – Σπουδές Οικονομίας & πληροφορικής

Α λυκείου – ο προθάλαμος της προετοιμασίας για το Πανεπιστήμιο

Η αρχική τάξη του λυκείου αποτελεί τη φάση εγκλιματισμού στις απαιτήσεις του νέου λυκείου.

Συγκεκριμένα οι μαθητές:

 • καλούνται να ανταποκριθούν σε γραπτές εξετάσεις συνδυαστικών θεμάτων χωρίς τη δυνατότητα επιλογής όπως στο γυμνάσιο. Στο φροντιστήριο με τα συνεχή διαγωνίσματα προετοιμάζονται και τελικά διαμορφώνουν μία τεχνική απάντησης θεμάτων.
 • Στο φροντιστήριο εμβαθύνουν σε θεμελιώδεις ενότητες, οι οποίες θα θεωρηθούν προαπαιτούμενες για τις Πανελλήνιες εξετάσεις.
 • Εισέρχονται σε φάση προεπιλογής Ομάδας Προσανατολισμού. Με τα συνεχή δεδομένα από τα τεστ και τα διαγωνίσματα συνειδητοποιούν τις κλίσεις τους και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Νέο Φροντιστήριο Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – Ο ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η αρχική τάξη του Λυκείου αποτελεί τη φάση εγκλιματισμού στις απαιτήσεις του νέου Λυκείου. Συγκεκριμένα οι μαθητές:

καλούνται να ανταποκριθούν σε γραπτές εξετάσεις. Στο φροντιστήριο με τα συνεχή διαγωνί-σματα προετοιμάζονται και τελικά διαμορφώνουν μία τεχνική απάντησης θεμάτων.

στο φροντιστήριο εμβαθύνουν σε θεμελιώδεις ενότητες, οι οποίες θα θεωρηθούν προ-απαιτούμενες για τις Πανελλήνιες εξετάσεις.

εισέρχονται σε φάση προεπιλογής Ομάδας Προσανατολισμού. Με τα συνεχή δεδομένα από τα τεστ και τα διαγωνίσματα συνειδητοποιούν τις κλίσεις τους και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Νέο Φροντιστήριο Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Γυμνάσιο – Η θεμελίωση των γνώσεων και του τρόπου μελέτης

Ο μαθητής σε στενή συνεργασία με τους διδάσκοντες , στο πλαίσιο ολιγομελών τμημάτων:

 • εμπεδώνει τις βασικές αρχές κάθε γνωστικού αντικειμένου (ανάπτυξη κειμένου, αρχαία ελληνική γραμματική, αλγεβρική δομή, θεωρία και μεθοδολογία στη Φυσική. και τη Χημεία).
 • συστηματοποιεί τη μελέτη του αφομοιώνοντας έναν αποδοτικότερο τρόπο προετοιμασίας στο σπίτι.
 • μαθαίνει να ανταποκρίνεται σε γραπτές εξετάσεις πολύ πριν του ζητηθούν στο σχολείο.
 • βελτιώνει δεξιότητες που μπορεί να μην είχαν καλλιεργηθεί επιτυχώς στις προηγούμενες τάξεις (εκφραστικές, υπολογιστικές, κατανόηση σχημάτων).
 • επικοινωνεί με τους διδάσκοντες και λαμβάνει βοήθεια προσαρμοσμένη στις προσωπικές του ανάγκες.

Ο κυρίαρχος εκπαιδευτικός στόχος είναι οι μαθητές να αποκτήσουν μαθησιακή συνείδηση,υποδομή και φιλοσοφία καλού μαθητή. Άμεσο όφελος είναι η εξοικονόμηση χρόνου, η κάλυψη ενοτήτων με συνεχείς ασκήσεις, με επόμενο την τόνωση αυτοπεποίθησης του μαθητή και την καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων. Ο μαθητής μαθαίνει να αγαπά το σχολείο και θέτει ακαδημαϊκούς στόχους.(«θέλω να γίνω…»)

Νέο Φροντιστήριο Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης

ΕΠΑΛ