Ανάλυση βάσεων 2019 2019-08-29T02:41:19+03:00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2019

Γενικώς οι βάσεις κινήθηκαν πτωτικά. Στο πρώτο πεδίο η πτώση αφορά όλα τα τμήματα. Ενδεικτικά τα τμήματα της νομικής χάνουν περίπου 200-300 μόρια, της ψυχολογίας μέχρι 500 μόρια, ενώ τα φιλολογικά μέχρι και 2000 μόρια. Στα δε παιδαγωγικά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι βάσεις ακολουθούν κι εδώ καθοδική πορεία (μέχρι και 900 μόρια).
Στο δεύτερο πεδίο η πτώση είναι εμφανής ακόμη και στο Μετσόβιο. Αν εξαιρέσει κανείς το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών (+74 μόρια), σε όλα τα υπόλοιπα η πτώση κυμαίνεται από 19 μόρια (μηχανολόγων μηχανικών) έως και 845 μόρια (τοπογράφων μηχανικών). Η καθοδική πορεία των βάσεων στα τμήματα της επαρχίας είναι ακόμα μεγαλύτερη. Π.χ. οι πολιτικοί μηχανικοί στο Δημοκρίτειο (Ξάνθη) χάνουν περισσότερα από 900 μόρια με βάση κάτω από τις 12000 μόρια, ενώ οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί στην Πάτρα χάνουν περισσότερα από 300 μόρια.
Και στο τρίτο πεδίο η πτώση ξεκινάει από τα κεντρικά τμήματα της Αθήνας. Χαρακτηριστικά η Ιατρική Αθηνών χάνει περίπου 300 μόρια (18724), ενώ το βιολογικό 350 (17688). Και στη Θεσσαλονίκη η μείωση για την Ιατρική φτάνει περίπου τα 220 μόρια και άνω των 400 το βιολογικό. Σημειωτέον ότι στο 3ο πεδίο, όπως και στο 2ο, τα γεωπονικά τμήματα υπέστησαν καθίζηση, εξαιτίας της μετατροπής των αντίστοιχων τμημάτων ΤΕΙ σε ΑΕΙ. Πολλαπλασιάστηκαν, ουσιαστικά, τα τμήματα με παρόμοια επαγγελματικά δικαιώματα. Ενδεικτικά το τμήμα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ούτε λίγο ούτε πολύ χάνει περίπου 3500 μόρια.
Στο 4ο πεδίο η εικόνα – σε αντίθεση με τα υπόλοιπα – είναι μικτή. Στα τμήματα των μεγάλων αστικών κέντρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης παρατηρείται άνοδος των βάσεων, με κορυφαίο το τμήμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) που αγγίζει τις 18000 μόρια (+650), ενώ και στον Πειραιά επί παραδείγματι το τμήμα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ σημειώνει άνοδο της τάξης των 1200 μορίων. Αντίθετα, οι βάσεις των τμημάτων πληροφορικής της επαρχίας σημειώνουν πτώση που αγγίζει τα 1500 μόρια (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ στην ΤΡΙΠΟΛΗ).
Όσον αφορά τις βάσεις των ΕΠΑΛ τα τμήματα της Ιατρικής και της Βιολογίας και γενικότερα τα παραϊατρικά δέχτηκαν ισχυρές ανοδικές πιέσεις (έως και 1000 περίπου μόρια η ιατρική στην Λάρισα, με βάση 18700). Αντίθετα ο τομέας των οικονομικών και της πληροφορικής παρουσίασε μεγάλες πτωτικές τάσεις. Λόγου χάριν η βάση της πληροφορικής Θεσσαλονίκης έπεσε στα 15280 μόρια με απώλεια περίπου 2500, ενώ στα τμήματα οικονομικής επιστήμης στον Πειραιά και οικονομικών επιστημών στο Ρέθυμνο οι βάσεις κατρακύλησαν στις 3000 και 1800 μόρια αντίστοιχα, χάνοντας περισσότερα από 10000 μόρια έκαστο.
Επιμέλεια Νταρίδης Ι.