Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών 2018-05-25T17:38:38+03:00

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ανθρωπιστικές σπουδές – Θετικές σπουδές – Σπουδές Οικονομίας & πληροφορικής

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

Η προετοιμασία για την τελική ευθεία ξεκινά από τη θερινή περίοδο. Στόχος είναι:

  • η πλήρης και χρονικά εμπρόθεσμη κάλυψη της ύλης.
  • να διαπιστωθούν έγκαιρα οι ανάγκες των μαθητών ώστε να καλυφθούν με επιπλέον μαθήματα.
  • ψυχολογική προετοιμασία για τις εξετάσεις.
  • ολοκληρωμένη προετοιμασία για τα θέματα των εξετάσεων

Με το τρίπτυχο έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές – δοκιμασμένα βιβλία που απλουστεύουν την ύλη και στενή παρακολούθηση απο τη διοίκηση των φροντιστηρίων, η επιτυχία των μαθητών μας είναι μονόδρομος.

Νέο Φροντιστήριο

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ανθρωπιστικές σπουδές – Θετικές σπουδές – Σπουδές Οικονομίας & πληροφορικής

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

Με την επιλογή της κατεύθυνσης ο μαθητής ουσιαστικά κάνει την πρώτη κίνηση σταδιοδρομίας. Σε αυτή την τάξη μέσα από συνεχείς γραπτές δοκιμασίες:

  • συστηματοποιείται και τελειοποιείται η συνθετική ικανότητα του μαθητή.
  • ο υποψήφιος οργανώνει και εμπεδώνει την ύλη η οποία αποτελεί αντικείμενο εξέτασης και για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.
  • τα εγχειρίδια του οργανισμού, οι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάθε τμήματος σημει-ώσεις και παραδόσεις είναι τα μέσα για την επίτευξη του στόχου.

 Ο μαθητής μας καταλήγει σε μαθήματα επιλογής τα οποία ενδεχομένως θα καθορίσουν και σε ποια σχολή θα εισαχθεί. Η συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή, αλλά και με εξειδικευμένους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα.  

Νέο Φροντιστήριο

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – Ο ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η αρχική τάξη του Λυκείου αποτελεί τη φάση εγκλιματισμού στις απαιτήσεις του νέου Λυκείου. Συγκεκριμένα οι μαθητές:

καλούνται να ανταποκριθούν σε γραπτές εξετάσεις. Στο φροντιστήριο με τα συνεχή διαγωνί-σματα προετοιμάζονται και τελικά διαμορφώνουν μία τεχνική απάντησης θεμάτων.

στο φροντιστήριο εμβαθύνουν σε θεμελιώδεις ενότητες, οι οποίες θα θεωρηθούν προ-απαιτούμενες για τις Πανελλήνιες εξετάσεις.

εισέρχονται σε φάση προεπιλογής Ομάδας Προσανατολισμού. Με τα συνεχή δεδομένα από τα τεστ και τα διαγωνίσματα συνειδητοποιούν τις κλίσεις τους και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Νέο Φροντιστήριο

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο μαθητής σε στενή συνεργασία με τους διδάσκοντες , στο πλαίσιο ολιγομελών τμημάτων:

• εμπεδώνει τις βασικές αρχές κάθε γνωστικού αντικειμένου (ανάπτυξη κειμένου, αρχαία ελληνική γραμματική, αλγεβρική δομή, θεωρία και μεθοδολογία στη Φυσική. και τη Χημεία).

• συστηματοποιεί τη μελέτη του αφομοιώνοντας έναν αποδοτικότερο τρόπο προετοιμασίας στο σπίτι.

• μαθαίνει να ανταποκρίνεται σε γραπτές εξετάσεις πολύ πριν του ζητηθούν στο σχολείο.

• βελτιώνει δεξιότητες που μπορεί να μην είχαν καλλιεργηθεί επιτυχώς στις προηγούμενες τάξεις (εκφραστικές, υπολογιστικές, κατανόηση σχημάτων).

• επικοινωνεί με τους διδάσκοντες και λαμβάνει βοήθεια προσαρμοσμένη στις προσωπικές του ανάγκες.

Ο κυρίαρχος εκπαιδευτικός στόχος είναι οι μαθητές να αποκτήσουν μαθησιακή συνείδηση,υποδομή και φιλοσοφία καλού μαθητή. Άμεσο όφελος είναι η εξοικονόμηση χρόνου , η κάλυψη ενοτήτων με συνεχείς ασκήσεις , με επόμενο την τόνωση αυτοπεποίθησης του μαθητή και την καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων. Ο μαθητής μαθαίνει να αγαπά το σχολείο και θέτει ακαδημαϊκούς στόχους.(«θέλω να γίνω…»)

Νέο Φροντιστήριο

ΕΠΑΛ