Αξιολόγηση Προσωπικού Έργου

Αξιολόγηση Προσωπικού Έργου 2017-04-11T11:21:09+03:00

Στο Νέο Φροντιστήριο αξιολογούνται όλοι…

Χωρίς την αξιολόγηση δεν μπορεί να υπάρχει εξέλιξη.

Αυτό το γνωρίζουμε στο Νέο Φροντιστήριο και αξιολογούμε τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες σε όλες τις εκφάνσεις τους. Μέσα από μια  αυστηρά δομημένη διαδικασία επιτυγχάνεται η έγκαιρη διάγνωση ενδεχομένων αστοχιών και σφαλμάτων και ενεργοποιείται η ενδεδειγμένη διαδικασία αποκατάστασης που προβλέπεται από το σύστημα ολικής ποιότητας “νέο”.

Οι εκπαιδευτικοί μας, το βασικότερο γρανάζι της μηχανής μας, αξιολογούνται από το διευθυντή σπουδών, τους μαθητές και τους γονείς.

Ειδικά ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από όλους, ώστε να ελέγχεται η ποιότητα των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών.  Η εφαρμογή  e-neo, επιτρέπει την ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ώστε να εξασφαλίζεται ευκολία και αμεσότητα.

Οι εκδόσεις μας, το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, δοκιμάζονται στην καθημερινότητα του εκπαιδευτικού μας έργου, από τους εκατοντάδες καθηγητές μας, οι οποίοι συμβάλλουν γόνιμα με τις δικές τους επισημάνσεις στην βελτιστοποίηση τους.
Το διοικητικό προσωπικό, όλοι εμείς οι συνεργάτες του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού Ομίλου, αξιολογούμαστε για τις επιδόσεις μας, τα αποτελέσματα μας, την εκπλήρωση των στόχων που κάθε φορά καλούμαστε να εκπληρώσουμε.