Αποτελέσματα

Διαγωνισμός Όμηρος Aποτελέσματα 2020-03-02T00:20:35+02:00

Τα αποτελέσματα αναρτώνται 1 εβδομάδα μετά το πέρας της διεξαγωγής του διαγωνισμού και μπορείτε να δείτε τις μονάδες που συγκέντρωσε ο εκάστοτε μαθητής:

Ε’ Δημοτικού:
ΜαθητήςΝεοελληνική ΓλώσσαΜαθηματικάΧρόνος Λήξης
Νέο και πέτυχες!!