Διαγωνισμός Όμηρος Διεξαγωγή 2020-03-02T00:26:11+02:00

Διεξαγωγή διαγωνισμού

Ο μαθητικός διαγωνισμός «Όμηρος» αφορά τους μαθητές της Ε’ & Στ’ Δημοτικού, Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου.

Περιλαμβάνει 2ωρη γραπτή διαδικασία σε 2 μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά. Οι μαθητές διαγωνίζονται στη διδακτέα ύλη της εκάστοτε τάξης και εκτός από το γνωστικό τους επίπεδο, καλούνται να διαχειριστούν τον χρόνο και το άγχος τους.

Συνθήκες και Όροι Διεξαγωγής: 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Απριλίου στα κατά τόπους Φροντιστήρια Νέο και στα εκπαιδευτήρια Homework. Οι μαθητές σε κοινή ώρα και ημέρα παραλαμβάνουν τα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών, έχοντας μπροστά τους 2 ώρες προς επίλυση και παράδοση αυτών. Όποιοι τελειώνουν νωρίτερα μπορούν να αποχωρούν μετά τα πρώτα 45’.

Η εξέταση περιλαμβάνει θέματα πολλαπλής επιλογής, αλλά και ανάπτυξης κλιμακούμενης δυσκολίας και για τα δύο μαθήματα. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα του 100 που αντιστοιχεί στο 10 για το Δημοτικό και 20 για το Γυμνάσιο & το Λύκειο. Πάνω στα θέματα εκτός από τα στοιχεία του μαθητή αναγράφονται η Έναρξη –που είναι κοινή για όλους τους μαθητές –και η Λήξη που σημειώνονται από τον Υπεύθυνο, εφόσον έχει γίνει η παράδοση των γραπτών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενεργοί μαθητές των Φροντιστηρίων και των κέντρων μελέτης, φίλοι τους, αλλά και μαθητές που βρίσκονται στις αντίστοιχες τάξεις. Παίρνουν μέρος  ως εξωτερικοί συμμετέχοντες αφού συμπληρώσουν την απαραίτητη φόρμα.

Συμπληρώστε τη φόρμα εδώ