Διαγωνισμός Όμηρος Χορηγοί 2020-03-01T23:29:08+02:00

Στον μαθητικό διαγωνισμό Όμηρο μπορούν να πάρουν μέρος ιδιωτικές επιχειρήσεις με τι μορφή των Χορηγιών (οικονομική χορηγία, χορηγοί επικοινωνίας).

Διευκρινίζουμε ότι για τις οικονομικές χορηγίες έχουμε 3 κατηγορίες, τις οποίες καταλαμβάνει 1 επιχείρηση: Gold, Silver, Platinum. Μάθετε περισσότερα συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην φόρμα ενδιαφέροντος. (Η συμπλήρωση της φόρμας δεν αποτελεί δέσμευση χορηγίας αλλά εκδήλωση ενδιαφέροντος)

Γίνε χορηγός!