Διαπροσωπική Ενημέρωση

Διαπροσωπική Ενημέρωση 2017-04-11T11:17:54+03:00

Είμαστε σε διαρκή επαφή και επικοινωνία…

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

e-neo

Υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης για τους μαθητές και τους γονείς τους.

Tα φροντιστήρια “νέο” καινοτομούν και στην ενημέρωση μαθητών και γονέων. Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή  e-neo, μαθητές και γονείς έχουν πρόσβαση από οποιοδήποτε Η/Υ, κινητό τηλέφωνο ή ταμπλέτα σε πληροφορίες που αφορούν τη φοίτηση των μαθητών μας ανά πάσα στιγμή. Πιο συγκεκριμένα μέσα από την υπηρεσία παρέχεται ενημέρωση για:

  • Το ωρολόγιο πρόγραμμα, τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις των φροντιστηρίων καθώς και το πρόγραμμα διαγωνισμάτων.
  • Τη συνολική αξιολόγηση κάθε μαθητή σε όλα τα μαθήματα φοίτησής του.
  • Τις απουσίες των μαθητών.
  • Αναλυτικές πληροφορίες για τη φοίτηση κάθε μαθητή στο φροντιστήριο (ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα, τμήμα παρακολούθησης, διδάσκων καθηγητής ανά μάθημα, κ.λπ.).

Επίσης μέσα από την εφαρμογή  διατίθεται ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων, σύστημα προσωπικών ενημερώσεων καθώς και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαθητών και γονέων με τη Γραμματεία, την ακαδημαϊκή διεύθυνση αλλά και τους διευθυντές κάθε φροντιστηρίου.

Προγραμματισμένες ενημερώσεις γονέων

Προγραμματισμένες ενημερώσεις γονέων 2-3 φορές το χρόνο όπου όλο το επιτελείο των καθηγητών μας είναι διαθέσιμο τα Σαββατοκύριακα προκειμένου με διαπροσωπική επικοινωνία να ενημερώσουν τους γονείς αναλυτικά για τις επιδόσεις των παιδιών τους στο Φροντιστήριο, τις προοπτικές και τις τυχόν δυσκολίες.

Ατομικές συναντήσεις Υπευθύνου Σπουδών – Γονέα

Ο Υπεύθυνος Σπουδών του Φροντιστηρίου μας ή ο προσωπικός Υπεύθυνος του μαθητή καλεί το γονέα σε ατομικές συναντήσεις προκειμένου να ενημερώσει το γονιό αναλυτικά για την παρουσία του μαθητή στο Φροντιστήριο, να του παρουσιάσει την πορεία των επιδόσεων του και να συζητήσει οποιοδήποτε πρόβλημα τον απασχολεί.