Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις 2017-04-24T03:16:23+03:00

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Τα 40 συνεργαζόμενα Φροντιστήρια του Ομίλου ΝΕΟ στεγάζονται σε σύγχρονα λειτουργικά κτίρια, ενώ προσπάθεια των συνεργατών μας είναι η συνεχής υλικοτεχνική βελτίωση, με σκοπό την αποτελεσματική και αποδοτική διδακτική διαδικασία.

Αίθουσες Διδασκαλίας

Στο σύγχρονο, άνετο και ευχάριστο περιβάλλον των Φροντιστηρίων ΝΕΟ εξασφαλίζεται η αμεσότερη επαφή και η συνεχής επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών. Παράλληλα, η διαδικασία της μάθησης αποκτά νέα διάσταση, με τα πρότυπα μαθήματα φυσικής, γεωμετρίας, αρχαίων, σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες προβολών με σύγχρονα συστήματα απεικόνισης (projectors, PC, virtual reality). Σε ειδικές αίθουσες διδάσκονται ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο.