Επαγγελματικός προσανατολισμός 2020-05-12T17:51:26+03:00
Νέο Φροντιστήριο

My Edu Type Test

Ψυχομετρικό εργαλείο που εξακριβώνει τους μαθησιακούς τύπους ενός μαθητή και αποτυπώνει τις καταλληλότερες μεθόδους για τον αποτελεσματικότερο τρόπο μελέτης του.

Αποτυπώνει λεπτομερώς τον μαθησιακό τύπο του κάθε μαθητή.
Εντοπίζει τον τρόπο που ο μαθητής αφομοιώνει καλύτερα τις γνώσεις.
Σκιαγραφεί τις επιμέρους μαθησιακές προτιμήσεις του μαθητή σε σχέση με το εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον μάθησης που επηρεάζουν το βαθμό αφομοίωσης της γνώσης.
Με βάση τα αποτελέσματά του, και αφού προσδιοριστεί το προσωπικό μαθησιακό στυλ κάθε μαθητή, διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα μελέτης για το κάθε παιδί.

Τεστ Προσωπικότητας Neo Big-5

– Ένα τεστ προσωπικότητας για μαθητές γυμνασίου που εστιάζει στην
αναγνώριση των 5 θετικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του μαθητή.
– Με βάση το αποτέλεσμα του τεστ οι καθηγητές προτείνουν και συγκεκριμένο τρόπο μελέτης σε κάθε μαθητή έτσι ώστε να μπορεί να πετύχει τους στόχους του.

Ατομική συμβουλευτική

– Εξατομικευμένες συναντήσεις με ειδικούς Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού που με βάση το προφίλ του κάθε μαθητή, όπως αυτό προκύπτει:
– από το Τεστ Προσωπικότητας Big5.
-από τις επιδόσεις του μαθητή σε κλάδους μαθημάτων
– από το Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Horizon
θα συμβουλεύσει το μαθητή και θα του προτείνει τις καλύτερες λύσεις όσον αφορά αρχικά την επιλογή ομάδας προσανατολισμού που θα ακολουθήσει και στη συνέχεια τις σχολές που θα δηλώσει στο Μηχανογραφικό του δελτίο.

Neo Horizon Test Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Ένα τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων για μαθητές λυκείου. Τα αποτελέσματα του δίνουν στους μαθητές και τους γονείς τους μια εικόνα σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μαθητή και τους τομείς σπουδών που του ταιριάζουν καθώς και οι προοπτικές που ανοίγονται όσον αφορά την Επαγγελματική αποκατάσταση.

 

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ανοικτά σε μεγάλους χώρους από ειδικούς επιστήμονες-συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

Συμπλήρωση και υποβολή μηχανογραφικού από ειδικά εκπαιδευμένους συνεργάτες

Συμπληρώστε τη φόρμα