Επιλέγω ΝΕΟ 2021-07-09T01:54:37+03:00

EΠΙΛΕΓΩ ΝΕΟ

Στο Νέο Φροντιστήριο ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ο επαναπροσδιορισμός της μαθησιακής διαδικασίας!
Στο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ μας είναι ο μαθητής!


ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 4LEARNING


• Εντοπίζουμε τα πιο δυνατά στοιχεία της προσωπικότητας του μαθητή και τα αξιοποιούμε για μια πιο αποτελεσματική διδασκαλία.

• Εστιάζουμε στην αναγνώριση των πέντε θετικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του μαθητή.

• Με βάση τα αποτελέσματα του test, θα εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα και ο υπεύθυνος σπουδών θα διαμορφώσει και θα προτείνει συγκεκριμένο τρόπο μελέτης σε κάθε μαθητή με απώτερο σκοπό την επίτευξη των στόχων του.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


Προσωπική, εξατομικευμένη συνέντευξη του μαθητή με τον Υπεύθυνο Σπουδών, ώστε ο μαθητής να νιώσει οικεία και να εμπιστευτεί τα θέλω και τις ανάγκες του. Με τη διαπροσωπική επαφή, καλλιεργείται σταδιακά ένα αμοιβαίο κλίμα εμπιστοσύνης, στοιχείο απαραίτητο για κάθε επιτυχημένη συνεργασία.

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Ο μαθητής έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα πιλοτικό μάθημα στα βασικά μαθήματα (Μαθηματικά –Αρχαία- Έκθεση) ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που θα ακολουθήσει. Επιτυγχάνεται, έτσι:

• ομαλή ένταξη του μαθητή στο φροντιστήριο,

• πρώτη επαφή με καθηγητές

• και χτίσιμο του προφίλ του μαθητή μας.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ TEST


Με τα διαγνωστικά test αποκτούμε μια πρώτη εικόνα για το μαθητή που έχουμε απέναντί μας, τα κενά του & τις αδυναμίες του.

Αυτό μας επιτρέπει να δουλέψουμε στοχευμένα μέσα στην αίθουσα, ώστε να καλύψουμε τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

Αρωγός μας ο Υπεύθυνος Καθηγητής (μέντορας) που σε συνεχή επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Σπουδών θα εκπονήσουν από κοινού το πιο αποτελεσματικό σύστημα και πλάνο εκπαίδευσης για τον κάθε μαθητή. Στα φροντιστήρια μας, ο μαθητής αντιμετωπίζεται ως άτομο με ξεχωριστά και μοναδικά χαρακτηριστικά, δεξιότητες, ανάγκες αλλά και αδυναμίες.

Προσωπική, εξατομικευμένη συνέντευξη του μαθητή με τον Υπεύθυνο Σπουδών, ώστε ο μαθητής να νιώσει οικεία και να εμπιστευτεί τα θέλω και τις ανάγκες του. Με τη διαπροσωπική επαφή, καλλιεργείται σταδιακά ένα αμοιβαίο κλίμα εμπιστοσύνης, στοιχείο απαραίτητο για κάθε επιτυχημένη συνεργασία.

NeoKeyschool: διαδικτυακό φροντιστήριο

Οι εκπαιδευτικές παροχές του ομίλου μας, υποστηρίζονται κατάλληλα μέσω της υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής εφαρμογής NeoKeyschool, στην οποία έχουν πρόσβαση οι μαθητές μας με χρήση ατομικού κωδικού Η εφαρμογή περιλαμβάνει:

● πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό (τράπεζα θεμάτων)
● ηλεκτρονικά διαγωνίσματα
● πλήρη καταγραφή και παρουσίαση της εκπαιδευτικής πορείας του μαθητή στο φροντιστήριο μας
Η εφαρμογή NeoKeyschoolέχει τη δυνατότητα να μετατρέψει την αίθουσα και το τμήμα του μαθητή σε "ηλεκτρονική αίθουσα" (σε περίπτωση απουσίας του μαθητή από τη φυσική αίθουσα λόγω ασθένειας ή αν χρειαστεί να πραγματοποιηθούν τα μαθήματα διαδικτυακά).Διαγωνίσματα 4 διαφορετικών μορφών

● 5 -10 λεπτά εντός διδακτικής ώρας
● Ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων ομίλου
● Διαγωνίσματα προσομοίωσης
●Ηλεκτρονικά διαγωνίσματα μέσω πλατφόρμας NeoKeyschoolStudentcoaching

Οι εκπαιδευτικές παροχές του ομίλου μας, υποστηρίζονται κατάλληλα μέσω της υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής εφαρμογής NeoKeyschool, στην οποία έχουν πρόσβαση οι μαθητές μας με χρήση ατομικού κωδικού Oλοκληρωμένη υπηρεσία υποστήριξης μαθητών από το Νέο φροντιστήριο!!
Επιστημονικά τεκμηριωμένη από το ψυχοεκπαιδευτή Msc Δημήτρη Πετρούνια και βασισμένη σε πανεπιστημιακά προγράμματα που έχουν εκπονηθεί για το coaching& το mentoring στην εκπαίδευση.

Με τις ατομικές συνεδρίες κάθε μαθητή με τον coach επιτυγχάνεται:
• Ψυχολογική ενθάρρυνση του
• Ενημέρωση για τις ικανότητες και τις προοπτικές του
• Σαφής λήψη οδηγιών για την προσωπική του πορείαΕκπαιδευτικές αλλαγές Α Λυκείου

Οι μαθητές της Α Λυκείου θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα.
Eδώ και ένα χρόνο, στην Α Λυκείου έχουμε σημαντικές εκπαιδευτικές αλλαγές που διαφοροποιούν καθοριστικά τον τρόπο εισαγωγής των μαθητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση:
• εισαγωγή της Τράπεζας θεμάτων
• προσμέτρηση του βαθμού των τριών τάξεων του Λυκείου για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης στα ΑΕΙ της χώρας.
Γι’ αυτό στο φροντιστήριό μας:
• Εκπονήσαμε νέα προγράμματα σπουδών για να ανταποκριθούμε στα καινούρια δεδομένα.
• Προχωρήσαμε σε νέες αναμορφωμένες εκδόσεις φροντιστηριακών βιβλίων.
• Επιμορφώνουμε συνεχώς τo διδακτικό μας προσωπικό το οποίο εργάζεται ήδη προσαρμοσμένο στις νέες απαιτήσεις.


Φόρμα επικοινωνίας