Άνω Γλυφάδα- Η ομάδα μας

Άνω Γλυφάδα – Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ 2018-10-08T16:05:36+00:00

Διεύθυνση σπουδών

ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ- ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Νέο Φροντιστήριο  Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης
Όνομαειδικότητα

ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ- ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ: ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Νέο Φροντιστήριο  Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης
ΌνομαΕιδικότητα

Όνομα-ειδικότητα

Τμήμα που έχει αποφοιτήσει και λίγα λόγια

Νέο Φροντιστήριο  Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης
ΌνομαΕιδικότητα

Όνομα-ειδικότητα

Τμήμα που έχει αποφοιτήσει και λίγα λόγια

Νέο Φροντιστήριο  Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης
ΌνομαΕιδικότητα

Όνομα-ειδικότητα

Τμήμα που έχει αποφοιτήσει και λίγα λόγια

Νέο Φροντιστήριο  Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης
ΌνομαΕιδικότητα

Όνομα-ειδικότητα

Τμήμα που έχει αποφοιτήσει και λίγα λόγια

Νέο Φροντιστήριο  Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης
ΌνομαΕιδικότητα

Όνομα-ειδικότητα

Τμήμα που έχει αποφοιτήσει και λίγα λόγια

Διοικητικό Προσωπικό