Καθηγητής νέο

Ο καθηγητής στο νέο φροντιστήριο αποτελεί το βασικότερο συστατικό της επιτυχίας!

Καθηγητής Νέο 2017-04-11T07:38:03+03:00

Καθοδηγεί με μεθοδικότητα το μαθητή, θέτει χρονοδιαγράμματα και τον επιβραβεύει. Μέσα από μια διαδικασία ενεργητικής μάθησης ενισχύει την  αυτενέργεια του μαθητή, κάτι που συνιστά προϋπόθεση για την επιτυχία της μαθησια κήςδιαδικασίας.

– Επιμορφώνεται συνεχώς από τα ειδικά σεμινάρια που διοργανώνει ο  Όμιλος μας για τους καθηγητές του

– Αξιολογείται συνεχώς για την δουλειά του

– Είναι αποκλειστικός συνεργάτης του Ομίλου, απολαμβάνοντας εργασιακή σιγουριά και ασφάλεια

– Συμμετέχει ενεργά στη συνδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, προτείνοντας τρόπους για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση τους

– Ακολουθεί τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα διεκπεραίωσης της ύλης, προσαρμόζοντας τα στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών του

– Αξιοποιεί τα σύγχρονα εργαλεία που του προφέρει ο Όμιλος (διαδραστικοί πίνακες, e-neo) και την τεχνολογία για να βελτιώσει τη διδακτική διαδικασία

– Χρησιμοποιεί τις εκδόσεις του Ομίλου, ώστε να εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη και ποιοτική παροχή γνώσεων αλλά παράλληλα μπορεί να συμβάλει και ο ίδιος στη βελτιστοποίηση της με τα προσωπικά του συγγράμματα.

Επιλογές για δημιουργία υποσελίδων!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ