Νέο φροντιστήριο- Υπηρεσίες

η καινοτομία μας σε 10 βήματα

Κερατσίνι-Yπηρεσίες 2018-06-03T04:24:56+03:00

Η καινοτομία μας

Στο Νέο Φροντιστήριο στόχος μας είναι ο επαναπροσδιορισμός της μαθησιακής διαδικασίας, στο επίκεντρο μας είναι ο μαθητής.

Ατομική συνέντευξη με τον διευθυντή σπουδών ώστε με τη διαπροσωπική επαφή να καλλιεργηθεί σταδιακά, μια αμεσότητα στην επικοινωνία, στοιχείο απαραίτητο για κάθε επιτυχημένη  συνεργασία.

Με το τεστ προσωπικότητας Big5 εντοπίζουμε τα πιο δυνατά στοιχεία της προσωπικότητας του μαθητή και τα αξιοποιούμε για μια πιο αποτελεσματική διδασκαλία.

Με τα διαγνωστικά τεστ αποκτούμε σφαιρική εικόνα για το μαθητή που έχουμε απέναντί μας ώστε να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε με τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

Αρωγός μας ο Υπεύθυνος Καθηγητής (μέντορας) που σε συνεχή επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Σπουδών θα εκπονήσουν από κοινού το πιο αποτελεσματικό σύστημα εκπαίδευσης για τον κάθε μαθητή.

Νέο Φροντιστήριο

Συγκρότηση Τμημάτων

Κριτήρια Συγκρότησης:

Ομοιογένεια
Επιδόσεις
Στόχοι

Η ομοιογενής συγκρότησή τους εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα εκπαιδευτικών υπηρεσιών

Τμήματα 6-8 ατόμων

Συγκρότηση ανάλογα με τις επιδόσεις, η οποία προσδιορίζεται μετά από συμμετοχή σε ειδικά τεστ διαβάθμισης.

νέο group 3-5 ατόμων

Ο ολιγομελής τους χαρακτήρας συνδυάζει όλα τα προτερήματα της εξατομικευμένης διδασκαλίας με αυτά του οργανωμένου Φροντιστηρίου.

Ιδιαίτερα 1-2 ατόμων

Εξατομικευμένη διδασκαλία από επαγγελματίες καθηγητές-φροντιστές με την εγγύηση του μεγαλύτερου Φροντιστηριακού Οργανισμού.

Συμμετοχή σε όλο τον κύκλο διαγωνισμάτων του Φροντιστηρίου.

Νέο Φροντιστήριο

Προσωπικός Υπεύθυνος καθηγητής Μέντορας  ανά μαθητή 

Δίπλα στον μαθητή

Eκφράζει τη φιλοσοφία του φροντιστηρίου και είναι ο συνδετικός κρίκος του μαθητή, του γονέα και του υπεύθυνου σπουδών.

Ο Προσωπικός Υπεύθυνος καθηγητής παρακολουθεί την εξέλιξη μιας ομάδας μαθητών, τους υποστηρίζει εκπαιδευτικά και ψυχολογικά, επικοινωνεί και ενημερώνει τους γονείς τους.

Έχει πολύ καλή γνώση κάθε μαθητή

 • γνωρίζει τις ιδιαίτερες δυνατότητες και αδυναμίες του
 • παρακολουθεί την εξέλιξή του σε όλα τα μαθήματα και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται με διορθωτικές κινήσεις
 • τον στηρίζει ψυχολογικά, τον εμπνέει και τον ενθαρρύνει συνεχώς

Χρήσιμο εργαλείο για τον Προσωπικό Υπεύθυνο καθηγητή είναι η ηλεκτρονική υπηρεσία e-neo, μέσα από την οποία ενημερώνεται και επικοινωνεί με τον μαθητή, τους γονείς, τους άλλους καθηγητές και τον υπεύθυνο σπουδών, ακόμα και εκτός φροντιστηρίου.

 • Ατομική καρτέλα μαθητή

Αναπόσπαστο εργαλείο για τον προσωπικό υπεύθυνο καθηγητή είναι η ατομική του καρτέλα σε ψηφιακή αλλά και έντυπη μορφή στην οποία απεικονίζεται παραστατικά μέσα από ειδικά διαγράμματα επιδόσεων η εκπαιδευτική πορεία του μαθητή.

Νέο Φροντιστήριο

Καθηγητής Νέο 

Το βασικότερο συστατικό της επιτυχίας

Ο καθηγητής στο νέο φροντιστήριο αποτελεί το βασικότερο συστατικό της επιτυχίας!

Καθοδηγεί με μεθοδικότητα το μαθητή, θέτει χρονοδιαγράμματα και τον επιβραβεύει. Μέσα από μια διαδικασία ενεργητικής μάθησης ενισχύει την  αυτενέργεια του μαθητή, κάτι που συνιστά προϋπόθεση για την επιτυχία της μαθησιακής διαδικασίας.

 • Επιμορφώνεται συνεχώς από τα ειδικά σεμινάρια που διοργανώνει ο Όμιλος μας για τους καθηγητές του.
 • Αξιολογείται συνεχώς για την δουλειά του.
 • Είναι αποκλειστικός συνεργάτης του Ομίλου, απολαμβάνοντας εργασιακή σιγουριά και ασφάλεια.
 • Συμμετέχει ενεργά στη συνδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, προτείνοντας τρόπους για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση τους.
 • Ακολουθεί τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα διεκπεραίωσης της ύλης, προσαρμόζοντας τα στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών του.
 • Αξιοποιεί τα σύγχρονα εργαλεία που του προφέρει ο Όμιλος (διαδραστικοί πίνακες, e-neo) και την τεχνολογία για να βελτιώσει τη διδακτική διαδικασία.
 • Χρησιμοποιεί τις εκδόσεις του Ομίλου, ώστε να εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη και ποιοτική παροχή γνώσεων αλλά παράλληλα μπορεί να συμβάλει και ο ίδιος στη βελτιστοποίηση της με τα προσωπικά του συγγράμματα.

Νέο Φροντιστήριο

Πρόγραμμα Σπουδών 

3ετής κύκλος προετοιμασίας

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – Ο ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η αρχική τάξη του Λυκείου αποτελεί τη φάση εγκλιματισμού στις απαιτήσεις του νέου Λυκείου. Συγκεκριμένα οι μαθητές:

 • καλούνται να ανταποκριθούν σε γραπτές εξετάσεις. Στο φροντιστήριο με τα συνεχή διαγωνί-σματα προετοιμάζονται και τελικά διαμορφώνουν μία τεχνική απάντησης θεμάτων.
 • στο φροντιστήριο εμβαθύνουν σε θεμελιώδεις ενότητες, οι οποίες θα θεωρηθούν προ-απαιτούμενες για τις Πανελλήνιες εξετάσεις.
 • εισέρχονται σε φάση προεπιλογής Ομάδας Προσανατολισμού. Με τα συνεχή δεδομένα από τα τεστ και τα διαγωνίσματα συνειδητοποιούν τις κλίσεις τους και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

Με την επιλογή της κατεύθυνσης ο μαθητής ουσιαστικά κάνει την πρώτη κίνηση σταδιοδρομίας. Σε αυτή την τάξη μέσα από συνεχείς γραπτές δοκιμασίες:

 • συστηματοποιείται και τελειοποιείται η συνθετική ικανότητα του μαθητή.
 • ο υποψήφιος οργανώνει και εμπεδώνει την ύλη η οποία αποτελεί αντικείμενο εξέτασης και για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.
 • τα εγχειρίδια του οργανισμού, οι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάθε τμήματος σημει-ώσεις και παραδόσεις είναι τα μέσα για την επίτευξη του στόχου.

 Ο μαθητής μας καταλήγει σε μαθήματα επιλογής τα οποία ενδεχομένως θα καθορίσουν και σε ποια σχολή θα εισαχθεί. Η συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή, αλλά και με εξειδικευμένους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα.  

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

Η προετοιμασία για την τελική ευθεία ξεκινά από τη θερινή περίοδο. Στόχος είναι:

 • η πλήρης και χρονικά εμπρόθεσμη κάλυψη της ύλης.
 • να διαπιστωθούν έγκαιρα οι ανάγκες των μαθητών ώστε να καλυφθούν με επιπλέον μαθήματα.
 • ψυχολογική προετοιμασία για τις εξετάσεις.
 • ολοκληρωμένη προετοιμασία για τα θέματα των εξετάσεων

Με το τρίπτυχο έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές – δοκιμασμένα βιβλία που απλουστεύουν την ύλη και στενή παρακολούθηση απο τη διοίκηση των φροντιστηρίων, η επιτυχία των μαθητών μας είναι μονόδρομος.

Νέο Φροντιστήριο

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα  

Διαγωνισμάτων

 • Τεστ Εμπέδωσης ύλης

Ολιγόλεπτα τεστ εξέτασης εκμάθησης της ύλης, εντός ωρών διδασκαλίας

Ωριαία, εβδομαδιαία διαγωνίσματα εμπέδωσης της ύλης, εκτός ωρών διδασκαλίας και μάλιστα μέσω της εφαρμογής e-neo, πολλά από αυτά μπορούν να γίνονται από το σπίτι!

Για το ιδιαίτερα απαιτητικό μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, καθιερώσαμε εβδομαδιαία ώραγλωσσικής εξάσκησης

 • 4 κύκλοι Επαναληπτικών Διαγωνισμάτων

Επαναληπτικά σταθμιστικά διαγωνίσματα ανά 15 ημέρες που ελέγχουν τη γνωστική επάρκεια του μαθητή, ευνοούν την κριτική σκέψη και προετοιμάζουν το μαθητή για τις τελικές εξετάσεις

 • Εξετάσεις προσομοίωσης

Το Φροντιστήριο μας διενεργεί εξετάσεις με θέματα σταθμισμένης δυσκολίας που επιλέγονται από ομάδες έμπειρων καθηγητών του Ομίλου.

Οι συνθήκες διεξαγωγής των εξετάσεων προσομοίωσης προσιδιάζουν σε αυτές των Πανελληνίων, ώστε τα παιδιά να προετοιμαστούν και ψυχολογικά για την ιδιαιτερότητα αυτών των εξετάσεων.

Τα γραπτά διορθώνονται από δύο διαφορετικούς εκπαιδευτικούς προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα στην βαθμολόγηση.

Νέο Φροντιστήριο

Εκδόσεις 

Απόλυτα εξειδικευμένες εκδόσεις στην εκπαίδευση!

Σαράντα μοναδικά βιβλία, που καλύπτουν όλα τα μαθήματα κάθε τάξης ευκολοδιάβαστα, ολοκληρωμένα τα οποία “μεταφράζουν” στη γλώσσα του μαθητή τα δυσνόητα σχολικά βιβλία και εστιάζουν στα θέματα που μπαίνουν στις εξετάσεις.

Γραμμένα από κορυφαίους επιστήμονες – εκπαιδευτικούς και με το κύρος του μεγαλύτερου φροντιστηριακού ομίλου στην Ελλάδα.›

Τα βιβλία νέο, προορίζονται για αποκλειστική χρήση από τους μαθητές μας και δεν πωλούνται στο εμπόριο. Ανανεώνονται συνεχώς προσαρμοζόμενα στις εκάστοτε εκπαιδευτικές αλλαγές. Η επιτυχία τους συνιστάται στις διευρυμένες συγγραφικές ομάδες που αποτελούνται από τους έμπειρους και δοκιμασμένους εκπαιδευτικούς μας.

Οι εκδόσεις “νέο” αποτελούν βασικό παράγοντα στη διαμόρφωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των σπουδαστών μας έναντι των άλλων.

Νέο Φροντιστήριο

Διαπροσωπική Ενημέρωση 

Είμαστε σε διαρκή επαφή και επικοινωνία…

 • e-neo

Υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης για τους μαθητές και τους γονείς τους.

Tα φροντιστήρια “νέο” καινοτομούν και στην ενημέρωση μαθητών και γονέων. Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή  e-neo, μαθητές και γονείς έχουν πρόσβαση από οποιοδήποτε Η/Υ, κινητό τηλέφωνο ή ταμπλέτα σε πληροφορίες που αφορούν τη φοίτηση των μαθητών μας ανά πάσα στιγμή. Πιο συγκεκριμένα μέσα από την υπηρεσία παρέχεται ενημέρωση για:

– Το ωρολόγιο πρόγραμμα, τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις των φροντιστηρίων καθώς και το πρόγραμμα διαγωνισμάτων.

– Τη συνολική αξιολόγηση κάθε μαθητή σε όλα τα μαθήματα φοίτησής του.

– Τις απουσίες των μαθητών.

– Αναλυτικές πληροφορίες για τη φοίτηση κάθε μαθητή στο φροντιστήριο (ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα, τμήμα παρακολούθησης, διδάσκων καθηγητής ανά μάθημα, κ.λπ.).

Επίσης μέσα από την εφαρμογή  διατίθεται ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων, σύστημα προσωπικών ενημερώσεων καθώς και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαθητών και γονέων με τη Γραμματεία, την ακαδημαϊκή διεύθυνση αλλά και τους διευθυντές κάθε φροντιστηρίου.

 • Προγραμματισμένες ενημερώσεις γονέων

Προγραμματισμένες ενημερώσεις γονέων 2-3 φορές το χρόνο όπου όλο το επιτελείο των καθηγητών μας είναι διαθέσιμο τα Σαββατοκύριακα προκειμένου με διαπροσωπική επικοινωνία να ενημερώσουν τους γονείς αναλυτικά για τις επιδόσεις των παιδιών τους στο Φροντιστήριο, τις προοπτικές και τις τυχόν δυσκολίες.

 • Ατομικές συναντήσεις Υπευθύνου Σπουδών – Γονέα

Ο Υπεύθυνος Σπουδών του Φροντιστηρίου μας ή ο προσωπικός Υπεύθυνος του μαθητή καλεί το γονέα σε ατομικές συναντήσεις προκειμένου να ενημερώσει το γονιό αναλυτικά για την παρουσία του μαθητή στο Φροντιστήριο, να του παρουσιάσει την πορεία των επιδόσεων του και να συζητήσει οποιοδήποτε πρόβλημα τον απασχολεί.

Νέο Φροντιστήριο

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου 

Στο Νέο Φροντιστήριο αξιολογούνται όλοι…

Χωρίς την αξιολόγηση δεν μπορεί να υπάρχει εξέλιξη.

Αυτό το γνωρίζουμε στο Νέο Φροντιστήριο και αξιολογούμε τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες σε όλες τις εκφάνσεις τους. Μέσα από μια  αυστηρά δομημένη διαδικασία επιτυγχάνεται η έγκαιρη διάγνωση ενδεχομένων αστοχιών και σφαλμάτων και ενεργοποιείται η ενδεδειγμένη διαδικασία αποκατάστασης που προβλέπεται από το σύστημα ολικής ποιότητας “νέο”.

Οι εκπαιδευτικοί μας, το βασικότερο γρανάζι της μηχανής μας, αξιολογούνται από το διευθυντή σπουδών, τους μαθητές και τους γονείς.

Ειδικά ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από όλους, ώστε να ελέγχεται η ποιότητα των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών.  Η εφαρμογή  e-neo, επιτρέπει την ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ώστε να εξασφαλίζεται ευκολία και αμεσότητα.

Οι εκδόσεις μας, το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, δοκιμάζονται στην καθημερινότητα του εκπαιδευτικού μας έργου, από τους εκατοντάδες καθηγητές μας, οι οποίοι συμβάλλουν γόνιμα με τις δικές τους επισημάνσεις στην βελτιστοποίηση τους.

Το διοικητικό προσωπικό, όλοι εμείς οι συνεργάτες του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού Ομίλου, αξιολογούμαστε για τις επιδόσεις μας, τα αποτελέσματα μας, την εκπλήρωση των στόχων που κάθε φορά καλούμαστε να εκπληρώσουμε.

Νέο Φροντιστήριο

Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

Επαγγελματικός προσανατολισμός

 • Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ανοικτά σε μεγάλους χώρους από ειδικούς επιστήμονες-συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Τεστ Προσωπικότητας Neo Big-5

 • Ένα τεστ προσωπικότητας για μαθητές γυμνασίου που εστιάζει στην αναγνώριση των 5 θετικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του μαθητή.
 • Με βάση το αποτέλεσμα του τεστ οι καθηγητές προτείνουν και συγκεκριμένο τρόπο μελέτης σε κάθε μαθητή έτσι ώστε να μπορεί να πετύχει τους στόχους του.

Neo Horizon Test Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

 • Ένα τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων για μαθητές λυκείου. Τα αποτελέσματα του δίνουν στους μαθητές και τους γονείς τους μια εικόνα σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μαθητή και τους τομείς σπουδών που του ταιριάζουν καθώς και οι προοπτικές που ανοίγονται όσον αφορά την Επαγγελματική αποκατάσταση.

Ατομική συμβουλευτική

 • Εξατομικευμένες συναντήσεις με ειδικούς Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού που με βάση το προφίλ του κάθε μαθητή, όπως αυτό προκύπτει:
 • από το Τεστ Προσωπικότητας Big5.
 • από τις επιδόσεις του μαθητή σε κλάδους μαθημάτων
 • από το Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Horizon

θα συμβουλεύσει το μαθητή και θα του προτείνει τις καλύτερες λύσεις όσον αφορά αρχικά την επιλογή ομάδας προσανατολισμού που θα ακολουθήσει και στη συνέχεια τις σχολές που θα δηλώσει στο Μηχανογραφικό του δελτίο.

Συμπλήρωση και υποβολή μηχανογραφικού από ειδικά εκπαιδευμένους συνεργάτες

Νέο Φροντιστήριο

Student Support 

Στο επίκεντρο ο μαθητής και οι ανάγκες του…

 • Επιβράβευση της αριστείας με υποτροφίες και ειδική τιμολογιακή πολιτική
 • Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, από ειδικούς επιστήμονες-συμβούλους Επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και ατομική συμβουλευτική.
 • Σεμινάρια διαχείρισης άγχους των εξετάσεων από εξειδικευμένους συνεργάτες ψυχολόγους.
 • Σεμινάρια διαχείρισης χρόνου και τρόπων μελέτης από ειδικούς επιστήμονες.
 • Κοινωνικές δράσεις που προάγουν το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και τον εθελοντισμό.
 • Στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων με ειδικές εκπτώσεις για ανέργους και πολυτέκνους.