Κυψέλη - Η ομάδα μας

Κυψέλη – Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ 2018-09-10T12:08:38+03:00

Διεύθυνση σπουδών

Νέο Φροντιστήριο
Όνομαειδικότητα

Μίλτος Τσαλιγόπουλος – Μαθηματικός

Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πατρών με βαθμό λίαν καλώς. Υπεύθυνος σπουδών και συντονιστής των Μαθηματικών για τα φροντιστήρια της Κυψέλης, των Αμπελοκήπων, Γκύζη. Μέλος της Ακαδημαϊκής διεύθυνσης του Οργανισμού Νέο και συγγραφέας των εκδόσεων για τα Μαθηματικά κατεύθυνσης του οργανισμού. Μέλος της ΟΕΦΕ( Ομοσπονδίας εκπαιδευτικών φροντιστών Ελλάδος )και του ΣΕΦΑ (Σύλλογος εκπαιδευτικών φροντιστών Αττικής). Διδάσκει στα φροντιστήρια του οργανισμού αδιαλείπτως από το 2003.

Διδακτική πείρα
Φροντιστηριακή πείρα από το 2000 σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου και συγγραφή φροντιστηριακών βοηθημάτων και στις τρεις τάξεις του Λυκείου.

Νέο Φροντιστήριο
Όνομαειδικότητα

Μάνος Παπαδημητρίου – Φιλόλογος

Απόφοιτος του Ιστορικού Αρχαιολογικού τμήματος της Φιλοσοφικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές (Master of Arts –Track of History in School of Slavonic and East European Studies, University of London ).

Επιμορφώσεις
πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως στη οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων (Πανεπιστήμιο Αθηνών), σεμινάρια για τη διδακτική της γλώσσας και τη διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών, σεμινάρια σχετικά με την ελληνική ιστοριογραφία (Μνήμων και Πάντειο Πανεπιστήμιο).

Διδακτική φροντιστηριακή πείρα
από το 1997 σε Έκθεση, Ιστορία, Νεοελληνική Λογοτεχνία σε μια σειρά φροντιστηρίων. Συντάκτης φροντιστηριακών βοηθημάτων στα αντίστοιχα μαθήματα για τις εκδόσεις του φροντιστηριακού οργανισμού Νέο.

Υπεύθυνος για τον ακαδημαϊκό συντονισμό του Οργανισμού νέο και υπεύθυνος Σπουδών στα φροντιστήρια της Κυψέλης, Αμπελοκήπων και Νέας Ερυθραίας.

Νέο Φροντιστήριο
Όνομαειδικότητα

Παναγιώτης Πανταζής – Φυσικός

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών με βαθμό λίαν καλώς. Μέλος της ΟΕΦΕ( Ομοσπονδίας εκπαιδευτικών φροντιστών Ελλάδος )και του ΣΕΦΑ (Σύλλογος εκπαιδευτικών φροντιστών Αττικής ).Υπεύθυνος Σπουδών των φροντιστηρίων Αλίμου, Κυψέλης, Νέας Ερυθραίας. Συντονιστής της Φυσικής για τα ίδια φροντιστήρια Μέλος της ΟΕΦΕ (Ομοσπονδίας εκπαιδευτικών φροντιστών Ελλάδος )και του ΣΕΦΑ (Σύλλογος εκπαιδευτικών φροντιστών Αττικής).

Διδακτική πείρα
Φροντιστηριακή πείρα από το 1985 σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου και συγγραφή φροντιστηριακών βοηθημάτων και στις τρεις τάξεις του Λυκείου.

Επιμορφώσεις
Σεμινάρια της Ένωσης Φυσικών για τη διδακτική της Φυσικής στο Λύκειο, σεμινάρια στην εκπαιδευτική ψυχολογία.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Νέο Φροντιστήριο
ΌνομαΕιδικότητα

Ειρήνη Καρούση – Φιλόλογος

Απόφοιτη του φιλολογικού τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (τμήμα Γλωσσολογίας).
Επιμορφώσεις
Σεμινάρια στη διδακτική των Αρχαίων και στη συναισθηματική διαχείριση τάξης (εκπαιδευτική ψυχολογία)
Διδακτική εμπειρία
Ενισχυτική διδασκαλία στο 18ο λύκειο Αθηνών και συνεχή συνεργασία με το νέο φροντιστήριο (διδακτήρια Αμπελοκήπων και Κυψέλης) από το 2003. Συγγραφέας του βοηθήματος στα Λατινικά Κατεύθυνσης του φροντιστηρίου μας. Διδάσκει επιπλέον έκθεση και Διδαγμένο κείμενο σα Αρχαία Ελληνικά.
Νέο Φροντιστήριο
ΌνομαΕιδικότητα

Μέμη Κλαουδάτου – Φιλόλογος

Απόφοιτη του Φιλολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (κλασσικού) με βαθμό λίαν καλώς.
Επιμορφώσεις
σεμινάρια στη διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών με ειδίκευση για το Άγνωστο κείμενο.
Διδακτική εμπειρία
Συνεχής συνεργασία με το νέο φροντιστήριο Κυψέλης από το 2007 με ειδίκευση στα Αρχαία Ελληνικά. Διδάσκει επιπλέον Έκθεση και Λατινικά. Δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και διαλέξεις με θέμα την ιστορία της Κεφαλλονιάς.
Νέο Φροντιστήριο
ΌνομαΕιδικότητα

Θεώνη Βγενοπούλου – Φιλόλογος

Απόφοιτη του Ιστορικού Αρχαιολογικού τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό λίαν καλώς.
Επιμορφώσεις
Σεμινάρια σχετικά με τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
Διδακτική εμπειρία
Συνεχής και αποκλειστική συνεργασία με το νέο φροντιστήριο (διδακτήρια Κυψέλης, Άνω Κυψέλης, Αμπελοκήπων και Ζωγράφου) από το 2011 με ειδίκευση στα Νέα Ελληνικά και στην Ιστορία.
Βρίσκεται στο φροντιστήριό μας από μαθήτρια.
Νέο Φροντιστήριο
ΌνομαΕιδικότητα

Φένια Σταμπολτζή – Φιλόλογος

Καθηγήτρια Φιλόλογος στο Νέο Φροντιστήριο από το 2010.
Απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφίας Πατρών με βαθμό πτυχίου Άριστα, με εξειδίκευση στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Αρχαίων Ελληνικών.
Πιστοποίηση σεμιναρίων Ειδικής αγωγής, πληροφορικής, Διαχείρισης κρουσμάτων ενδοσχολικής βίας και διδακτικής των Αρχαίων Ελληνικών και της Νεοελληνικής Γλώσσας.
Συγγραφική συμβολή στα φροντιστηριακά βοηθημάτα για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών(Α’, Β’, Γ’ Λυκείου) των εκδόσεων του φροντιστηριακού οργανισμού Νέο.
Νέο Φροντιστήριο
ΌνομαΕιδικότητα

Άννα Δασκαλάκη – Φιλόλογος

Απόφοιτη του Ιστορικού & Αρχαιολογικού τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Κατεύθυνση Ιστορία, με βαθμό Λίαν Καλώς.

Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και τις Μαθησιακές δυσκολίες, Σεμινάρια επιμόρφωσης για τη διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών, της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Διδακτική εμπειρία
Συνεχής και αποκλειστική συνεργασία με το Νέο Φροντιστήριο (παραρτήματα Κυψέλης) από το 2015.

Νέο Φροντιστήριο
ΌνομαΕιδικότητα

Ανδρέας Ρίζος – Οικονομολόγος

Πτυχιούχος Οικονομικού Νομικής Σχολής Αθηνών και Πιστοποιημένο Στέλεχος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις ειδικότητες “Λήψη και Διαβίβαση Εντολών” και ‘Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε Κινητές Αξίες”
Εργάζεται από το 2003 ως καθηγητής Οικονομολόγος στα διδακτήρια του φροντιστηριακού οργανισμού νέο και έχει συγγράψει το φροντιστηριακό βιβλίο του ΑΟΘ.
Νέο Φροντιστήριο
ΌνομαΕιδικότητα

Δημήτρης Βερέμης – Μαθηματικός

Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση θεωρητικών μαθηματικών και βαθμό λίαν καλώς. Μέλος της συγγραφικής ομάδας του Μαθηματικού τομέα των φροντιστηρίων μας.

Επιμορφώσεις
Σεμινάρια πληροφορικής, διδακτικής μαθηματικών, θεωρητικών μαθηματικών στη Μαθηματική Εταιρεία.

Διδακτική φροντιστηριακή πείρα από το 1996 σε όλο το φάσμα των μαθηματικών της Μέσης Εκπαίδευσης (συνεχή και αποκλειστική συνεργασία με το νέο φροντιστήριο Κυψέλης, Αλίμου).

Υπεύθυνος σπουδών του διδακτηρίου του Αλίμου.

Νέο Φροντιστήριο
ΌνομαΕιδικότητα

Μαρία Βαλιάδη – Μαθηματικός

Απόφοιτη των Θετικών Επιστημών του τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και με ειδίκευση στην διδακτική.

Απόφοιτη του Διαπενιπιστημιακού – Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ¨ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ¨ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα του Μαθηματικού.

συμμετοχή σε σεμινάρια

  • Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης  Ergoway με τίτλο “33- ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”
  • Ειδικής Αγωγής.
  • ΔΙΕΡΕΥΝΙΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MASCIL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τμήματος Μαθηματικό.
  • ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ του Διακρατικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών διδακτικής και μεθοδολογίας των μαθηματικών.

Εργάζεται από το 2013 στο νέο φροντιστήριο. Έχει συμμετοχή στη συγγραφή φροντιστηριακών βιβλίων για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου- Λυκείου.

Νέο Φροντιστήριο
ΌνομαΕιδικότητα

Γιώτα Παππά – Βιολόγος

Πτυχιούχος του τμήματος Βιολογίας από το πανεπιστήμιο του Sussex και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (M.sc University of Essex) στην βιοτεχνολογία.
Επιμορφώσεις
Σεμινάριο για τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
Διδακτική εμπειρία
από το 2002 σε φροντιστήρια και ισόχρονη συνεργασία με το νέο φροντιστήριο (διδακτήρια Κυψέλης, Πατησίων).
Ανήκει στη συγγραφική ομάδα για τα βιβλία βιολογίας του οργανισμού.
Νέο Φροντιστήριο
ΌνομαΕιδικότητα

Γιώργος Παπαδόπουλος – Χημικός

Υποψήφιος Διδάκτορας Οργανικής Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού από το ίδιο ίδρυμα.
Επιμορφώσεις
Σεμινάρια με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
Διδακτική εμπειρία
από το 2009 και συνεχή συνεργασία με τα φροντιστήριά μας από το ίδιο έτος σε γυμνάσιο και λύκειο.

Διοικητικό Προσωπικό

Νέο Φροντιστήριο
ΌνομαΕιδικότητα

Μαρία Ξενογιώργη – Υπεύθυνη γραμματείας

Νέο Φροντιστήριο
ΌνομαΕιδικότητα

Εβελίνα Βερέμη – Υπεύθυνη γραμματείας

Εξωτερικοί συνεργάτες

Νέο Φροντιστήριο
ΌνομαΕιδικότητα

Δημήτρης Πετρούνιας – Ψυχοεκπαιδευτής – εκπαιδευτικός

Aπόφοιτος του Μαθηματικού τμήματος στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απόφοιτος του University of East London στο τμήμα Ψυχολογίας. Μετέπειτα ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές Κλινικής-Κοινοτικής Ψυχολογίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. H αγάπη του για τον αθλητισμό τον ώθησε να εξειδικευτεί στην Αθλητική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Hamilton αλλά και να επιμορφωθεί εξ αποστάσεως στο Barcelona soccer coaches clinic αποκτώντας γνώση, που μετέπειτα αποδείχθηκε πολύτιμη, αποκτώντας και πιστοποίηση προπονητή από την UEFA. Αυτό το διάστημα παρέχει τις υπηρεσίες του στον Παναθηναικό,έχει συνεργασία με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή για την προετοιμασία των πρωταθλητών στους Παραολυμπιακούς του 2020 στο Τόκιο, είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Giannakis Academy και πλαισιώνει το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ελλάδος Ακρωτηριασμένων. Παράλληλα με τις σπουδές του επιμορφώνεται συνεχώς σε ψυχομετρικά και διαγνωστικά εργαλεία ώστε να ενισχύσει περαιτέρω την δυναμική συνεργασία του με τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης «ΝΕΟ». Αυτό το διάστημα ολοκλήρωσε επιτυχώς τις εξειδικεύσεις της Παιδοψυχολογίας-Παιδοψυχιατρικής και του Οικογενειακού Δικαίου για Κοινωνικούς επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τώρα πλέον επιμορφώνεται στο Life Coaching ώστε να αποκτήσει νέες μεθόδους μετάδοσης της πληροφορίας σε αθλητές και μαθητές. Τέλος προετοιμάζει να εκδόσει το πρώτο του βιβλίο.