1Επιλογή ομάδας προσανατολισμού:

2Βαθμοί υποχρεωτικών μαθημάτων.

Νεοελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία Προσανατολισμού

3Βαθμοί μαθημάτων επιλογής. (2 επιλογές)

Λατινικά
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Υπολογισμός
Μόρια 1ου Πεδίου
Μόρια 2ου Πεδίου
Μόρια 3ου Πεδίου
Μόρια 4ου Πεδίου
Μόρια 5ου Πεδίου
Επιστροφή