Πρόγραμμα Σπουδών

Νέα Ερυθραία – πρόγραμμα σπουδών 2019-05-14T10:20:55+03:00

θερινή προετοιμασία β και γ λυκείου

Ανθρωπιστικές σπουδές – Θετικές σπουδές – Σπουδές Οικονομίας & πληροφορικής – Σπουδές υγείας

Γ λυκείου – θερινή προετοιμασία

Η προετοιμασία για την τελική ευθεία ξεκινά από τη θερινή περίοδο. Στόχος είναι:

 • η πλήρης και χρονικά εμπρόθεσμη κάλυψη της ύλης.
 • να διαπιστωθούν έγκαιρα οι ανάγκες των μαθητών ώστε να καλυφθούν με επιπλέον μαθήματα.
 • ψυχολογική προετοιμασία για τις εξετάσεις.
 • ολοκληρωμένη προετοιμασία για τα θέματα των εξετάσεων

Με το τρίπτυχο έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές – δοκιμασμένα βιβλία που απλουστεύουν την ύλη και στενή παρακολούθηση απο τη διοίκηση των φροντιστηρίων, η επιτυχία των μαθητών μας είναι μονόδρομος.

Νέο Φροντιστήριο

Β λυκείου – θερινή προετοιμασία

Η προετοιμασία για την τελική ευθεία ξεκινά από τη θερινή περίοδο. Στόχος είναι:

 • η πλήρης και χρονικά εμπρόθεσμη κάλυψη της ύλης της β λυκείου
 • να διαπιστωθούν έγκαιρα οι ανάγκες των μαθητών ώστε να καλυφθούν με επιπλέον μαθήματα.
 • προβάδισμα στην β λυκείου ώστε ο μαθητής να προετοιμαστεί και για την γ λυκείου.
 • ολοκληρωμένες προαπαιτούμενες γνώσεις ώστε να ξεκινήσει η προετοιμασία για την γ λυκείου από τον Σεπτέμβριο

Με το τρίπτυχο έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές – δοκιμασμένα βιβλία που απλουστεύουν την ύλη και στενή παρακολούθηση από τη διοίκηση των φροντιστηρίων, η επιτυχία των μαθητών μας είναι μονόδρομος.

Νέο Φροντιστήριο

χειμερινό πρόγραμμα σπουδών

Ανθρωπιστικές σπουδές – Θετικές σπουδές – Σπουδές Οικονομίας & πληροφορικής – Σπουδές υγείας

γ λυκείου

Γ λυκείου – χειμερινό πρόγραμμα σπουδών

Η προετοιμασία για την τελική ευθεία έχει ξεκινήσει από τη θερινή περίοδο. Στόχος είναι:

 • η πλήρης και χρονικά εμπρόθεσμη κάλυψη της ύλης.
 • ψυχολογική προετοιμασία για τις εξετάσεις.
 • ολοκληρωμένη επανάληψη για εμπέδωση της ύλης

Με το τρίπτυχο έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές – δοκιμασμένα βιβλία που απλουστεύουν την ύλη και στενή παρακολούθηση απο τη διοίκηση των φροντιστηρίων, η επιτυχία των μαθητών μας είναι μονόδρομος.

Νέο Φροντιστήριο

β λυκείου

Ανθρωπιστικές σπουδές – Θετικές σπουδές – Σπουδές Οικονομίας & πληροφορικής – Σπουδές υγείας

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

Με την επιλογή της κατεύθυνσης ο μαθητής ουσιαστικά κάνει την πρώτη κίνηση σταδιοδρομίας. Σε αυτή την τάξη μέσα από συνεχείς γραπτές δοκιμασίες:

 • συστηματοποιείται και τελειοποιείται η συνθετική ικανότητα του μαθητή.
 • ο υποψήφιος οργανώνει και εμπεδώνει την ύλη η οποία αποτελεί αντικείμενο εξέτασης και για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.
 • τα εγχειρίδια του οργανισμού, οι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάθε τμήματος σημει-ώσεις και παραδόσεις είναι τα μέσα για την επίτευξη του στόχου.

 Ο μαθητής μας καταλήγει σε μαθήματα επιλογής τα οποία ενδεχομένως θα καθορίσουν και σε ποια σχολή θα εισαχθεί. Η συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή, αλλά και με εξειδικευμένους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα.  

Νέο Φροντιστήριο

α λυκείου

Α λυκείου – ο προθάλαμος της προετοιμασίας για το Πανεπιστήμιο

Η αρχική τάξη του λυκείου αποτελεί τη φάση εγκλιματισμού στις απαιτήσεις του νέου λυκείου.

Συγκεκριμένα οι μαθητές:

 • καλούνται να ανταποκριθούν σε γραπτές εξετάσεις συνδυαστικών θεμάτων χωρίς τη δυνατότητα επιλογής όπως στο γυμνάσιο. Στο φροντιστήριο με τα συνεχή διαγωνίσματα προετοιμάζονται και τελικά διαμορφώνουν μία τεχνική απάντησης θεμάτων.
 • Στο φροντιστήριο εμβαθύνουν σε θεμελιώδεις ενότητες, οι οποίες θα θεωρηθούν προαπαιτούμενες για τις Πανελλήνιες εξετάσεις.
 • Εισέρχονται σε φάση προεπιλογής Ομάδας Προσανατολισμού. Με τα συνεχή δεδομένα από τα τεστ και τα διαγωνίσματα συνειδητοποιούν τις κλίσεις τους και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Νέο Φροντιστήριο

γυμνάσιο

Γυμνάσιο – Η θεμελίωση των γνώσεων και του τρόπου μελέτης

Ο μαθητής σε στενή συνεργασία με τους διδάσκοντες , στο πλαίσιο ολιγομελών τμημάτων:

 • εμπεδώνει τις βασικές αρχές κάθε γνωστικού αντικειμένου (ανάπτυξη κειμένου, αρχαία ελληνική γραμματική, αλγεβρική δομή, θεωρία και μεθοδολογία στη Φυσική. και τη Χημεία).
 • συστηματοποιεί τη μελέτη του αφομοιώνοντας έναν αποδοτικότερο τρόπο προετοιμασίας στο σπίτι.
 • μαθαίνει να ανταποκρίνεται σε γραπτές εξετάσεις πολύ πριν του ζητηθούν στο σχολείο.
 • βελτιώνει δεξιότητες που μπορεί να μην είχαν καλλιεργηθεί επιτυχώς στις προηγούμενες τάξεις (εκφραστικές, υπολογιστικές, κατανόηση σχημάτων).
 • επικοινωνεί με τους διδάσκοντες και λαμβάνει βοήθεια προσαρμοσμένη στις προσωπικές του ανάγκες.

Ο κυρίαρχος εκπαιδευτικός στόχος είναι οι μαθητές να αποκτήσουν μαθησιακή συνείδηση,υποδομή και φιλοσοφία καλού μαθητή. Άμεσο όφελος είναι η εξοικονόμηση χρόνου, η κάλυψη ενοτήτων με συνεχείς ασκήσεις, με επόμενο την τόνωση αυτοπεποίθησης του μαθητή και την καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων. Ο μαθητής μαθαίνει να αγαπά το σχολείο και θέτει ακαδημαϊκούς στόχους.(«θέλω να γίνω…»)

Νέο Φροντιστήριο