Πως γίνεται το μάθημα

Πως γίνεται το μάθημα 2020-12-29T19:28:51+02:00

Το Key-School/ΒΒΒ αποτελεί την ένωση της πλατφόρμας KeySchool, το οποίο είναι μια εφαρμογή οργάνωσης, διαχείρισης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του εργαλείου διεξαγωγής ζωντανού μαθήματος Big Blue Button (BBB).
Λειτουργίες Key-School:Οργάνωση Εκπαιδευτικού Έργου.
Καταγραφή Αξιολόγησης Μαθητών με τα κριτήρια αξιολόγησης που επιλέγει το φροντιστήριο.
Εσωτερική Αξιολόγηση Φροντιστηρίου.
Χρονοπρογραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου.
Ηλεκτρονικό Απουσιολόγιο.
On-Line Ενημέρωση Μαθητή-Γονέα μέσω της “Ηλεκτρονικής Καρτέλας” του Μαθητή.
Πολύπλευρη Δυνατότητα Επικοινωνίας με τους Μαθητές και τους Γονείς.
Ηλεκτρονική Διανομή Εκπαιδευτικού Υλικού.
Διαχείριση Βασικών Οικονομικών Στοιχείων, όπως παρακολούθηση πληρωμών μαθητών και έκδοση αποδείξεων.
Επικοινωνία του φροντιστηρίου με τους με τους μαθητές/γονείς, μέσω των κινητών τους με εφαρμογή Android.

Με το Key-School/ΒΒΒ, διεξάγεται On-Line Μάθημα με ηλεκτρονικό πίνακα και αμφίδρομη (προφορική & γραπτή) επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων.

ΝΕΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

H εκπαίδευση δεν έχει όρια