Πρόσθετες υπηρεσίες 2020-12-29T20:01:40+02:00

Student coaching

Η νέα ολοκληρωμένη υπηρεσία υποστήριξης μαθητών από το Νέο φροντιστήριο!!
Επιστημονικά τεκμηριωμένη από το ψυχοεκπαιδευτή MSC Δημήτρη Πετρούνια και βασισμένη σε πανεπιστημιακά προγράμματα που έχουν εκπονηθεί για το coaching & το mentoring στην εκπαίδευση .

Ο κάθε μαθητής ή μαθήτρια με την βοήθεια ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου και καταρτισμένου συνεργάτη :
• Καθοδηγείται
• Εμπνέεται
•στηρίζεται
• Ενθαρρύνεται
Ο coach βοηθά το μαθητή και τη μαθήτρια και του θέτει:
• Στόχους /κατάλληλα δομημένη στρατηγική
• Πρόγραμμα μελέτης/ Οργανωμένο πλάνο
• Ευέλικτα χρονοδιαγράμματα για σωστή τήρηση και αξιοποίηση του χρόνου
Με τις ατομικές συνεδρίες κάθε μαθητή με τον coach επιτυγχάνεται:
• Ψυχολογική ενθάρρυνση του
• Ενημέρωση για τις ικανότητες και τις προοπτικές του
• Σαφής λήψη οδηγιών για την προσωπική του πορεία

 • Ορθή καθοδήγηση με συγκεκριμένο και ξεχωριστό πρόγραμμα μελέτης

Οι συνεδρίες γίνονται μια φορά την εβδομάδα και είναι διάρκειας 40 λεπτών όπου και θα συζητούνται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μαθητής, θα επιλύονται, θα αναθέτονται ασκήσεις “coaching” και θα ελέγχεται η βελτίωση του μαθητή.

Πρόγραμμα διαβάσματος

 • Αναλυτική καταγραφή  της Ύλης ανά μάθημα 
 • Καταμερισμός σε εβδομαδιαία βάση
 • Μέθοδος μελέτης διαμορφωμένη ανάλογα με τις ικανότητες και τις αδυναμίες του κάθε μαθητή.
 • προτεινόμενο ενδεικτικό ωράριο μελέτης προσαρμοσμένο στο πρόγραμμα & στις ιδιαιτερότητές του κάθε μαθητή

Συγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης χρόνου με θέσπιση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων & αυστηρό έλεγχο τήρηση τους.

Υποστήριξη σε προσωπικά ζητήματα
Οι υπηρεσίες μας μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και την υποστήριξη κάθε μαθητή σε προσωπικά ζητήματα όπως η διαχείριση άγχους, η διαχείριση της διάθεσης, η επίλυση προβλημάτων, η υποστηρικτική συμβουλευτική και βοήθεια σε ζητήματα προσωπικών σχέσεων με οικογένεια, φίλους κλπ.

Σύμβουλος σπουδών

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών πραγματοποιείται διάλογος σχετικά με τις προτιμήσεις του μαθητή για τις σπουδές του &  για τις  Σχολές που μπορεί να επιλέξει.  Ακολουθεί &  πλήρης ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές των σχολών που ενδεχομένως ενδιαφέρουν το   μαθητή.

Επαγγελματικός προσανατολισμός

 • Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ανοικτά σε μεγάλους χώρους από ειδικούς επιστήμονες-συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Τεστ Προσωπικότητας Neo Big-5

 • Ένα τεστ προσωπικότητας για μαθητές γυμνασίου που εστιάζει στην αναγνώριση των 5 θετικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του μαθητή.
 • Με βάση το αποτέλεσμα του τεστ οι καθηγητές προτείνουν και συγκεκριμένο τρόπο μελέτης σε κάθε μαθητή έτσι ώστε να μπορεί να πετύχει τους στόχους του.

Neo Horizon Test Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

 • Ένα τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων για μαθητές λυκείου. Τα αποτελέσματα του δίνουν στους μαθητές και τους γονείς τους μια εικόνα σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μαθητή και τους τομείς σπουδών που του ταιριάζουν καθώς και οι προοπτικές που ανοίγονται όσον αφορά την Επαγγελματική αποκατάσταση.

Ατομική συμβουλευτική

 • Εξατομικευμένες συναντήσεις με ειδικούς Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού που με βάση το προφίλ του κάθε μαθητή, όπως αυτό προκύπτει:
 • από το Τεστ Προσωπικότητας Big5.
 • από τις επιδόσεις του μαθητή σε κλάδους μαθημάτων
 • από το Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Horizon

θα συμβουλεύσει το μαθητή και θα του προτείνει τις καλύτερες λύσεις όσον αφορά αρχικά την επιλογή ομάδας προσανατολισμού που θα ακολουθήσει και στη συνέχεια τις σχολές που θα δηλώσει στο Μηχανογραφικό του δελτίο.

ΝΕΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

H εκπαίδευση δεν έχει όρια