Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων 2017-04-11T11:10:11+03:00

Τεστ Εμπέδωσης ύλης

Ολιγόλεπτα τεστ εξέτασης εκμάθησης της ύλης, εντός ωρών διδασκαλίας

Ωριαία, εβδομαδιαία διαγωνίσματα εμπέδωσης της ύλης, εκτός ωρών διδασκαλίας και μάλιστα μέσω της εφαρμογής e-neo, πολλά από αυτά μπορούν να γίνονται από το σπίτι!

Για το ιδιαίτερα απαιτητικό μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, καθιερώσαμε εβδομαδιαία ώραγλωσσικής εξάσκησης

4 κύκλοι Επαναληπτικών Διαγωνισμάτων

Επαναληπτικά σταθμιστικά διαγωνίσματα ανά 15 ημέρες που ελέγχουν τη γνωστική επάρκεια του μαθητή, ευνοούν την κριτική σκέψη και προετοιμάζουν το μαθητή για τις τελικές εξετάσεις

Εξετάσεις προσομοίωσης

Το Φροντιστήριο μας διενεργεί εξετάσεις με θέματα σταθμισμένης δυσκολίας που επιλέγονται από ομάδες έμπειρων καθηγητών του Ομίλου.

Οι συνθήκες διεξαγωγής των εξετάσεων προσομοίωσης προσιδιάζουν σε αυτές των Πανελληνίων, ώστε τα παιδιά να προετοιμαστούν και ψυχολογικά για την ιδιαιτερότητα αυτών των εξετάσεων.

Τα γραπτά διορθώνονται από δύο διαφορετικούς εκπαιδευτικούς προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα στην βαθμολόγηση.