Πανελλήνιες 2018: Σχολιασμός για τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Πανελλήνιες 2018: Σχολιασμός για τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Νέο Φροντιστήριο

Τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα κρίνονται ως βατά και είναι στο πνεύμα των τριών τελευταίων ετών.

Η κεντρική έννοια, η παιδεία δηλαδή με το παιδευτικό περιεχόμενό της, είναι από τις πιο θεμελιώδεις στο αναλυτικό πρόγραμμα της Τρίτης Λυκείου. Η εκφώνηση κρίνεται ως σαφής διατύπωση, με ευδιάκριτη διάρθρωση, την οποία οι υποψήφιοι έπρεπε να αναλύσουν προσεκτικά στα δύο υποερωτήματα.

Όσον αφορά την περίληψη, παρά το γεγονός ότι το δοθέν απόσπασμα από δημοσίευμα του Δ. Μαρωνίτη  παρουσίαζε δυσκολίες στη σύμπτυξή του εξαιτίας του πληθωρικού τρόπου έκφρασης, κρίνεται ως επιτυχημένη επιλογή, κυρίως επειδή είχε σαφή οργάνωση.

Τέλος όσον αφορά τις ασκήσεις, αυτές αξιολογούνται ως ιδιαίτερα βατές, ιδίως οι λεξιλογικές. Το κύριο βάρος δόθηκε στις μορφοσυντακτική λειτουργία.

Εμμανουήλ Παπαδημητρίου

Φιλόλογος

Υπεύθυνος Ανθρωπιστικών Σπουδών

Νέο Φροντιστήριο

2018-06-08T15:51:45+03:00