Πανελλήνιες 2018: Σχολιασμός Ιστορίας

Πανελλήνιες 2018: Σχολιασμός Ιστορίας

Νέο Φροντιστήριο

Τα εφετινά θέματα της Ιστορίας ανθρωπιστικού Προσανατολισμού κρίνονται ως απαιτητικά και κατάλληλα για καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Το εύρος της εξεταζόμενη ύλης είναι σημαντικό και  τα θέματα αντιστοιχούν σε  αναλογική κατανομή των μονάδων  στα τέσσερα  κεφάλαια του σχολικού εγχειριδίου .Τα ζητούμενα ποικίλλουν από τις ερωτήσεις σωστού λάθους και τις  απαντήσεις ονομαστικού χαρακτήρα έως τη σύνθεση στις πηγές και τον  θεματικό συνδυασμό από διαφορετικές ενότητες του ίδιου κεφαλαίου

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα ζητούμενα περιλαμβάνονται βασικές ενότητες για την κατανόηση της νεότερης  ελληνικής πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής  ιστορίας,  από τα οποία κάποια  διατυπώθηκαν με πρωτότυπο τρόπο.

Επομένως με τα θέματα προκρίνεται ,όχι μόνο η απομνημόνευση της ύλης αλλά και η κριτική της αφομοίωση καθώς και η επιλεκτική αναπαραγωγή της.

2018-06-14T10:29:47+03:00