Παννελήνιες 2020-2021 2021-07-19T10:40:28+03:00

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2021: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 2021 & 2020 – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ

Ο μαθηματικός – στατιστικός Μsc και συνεργάτης των Φροντιστηρίων Νέο, Κουντούπης Ηλίας, πραγματοποιεί μια συγκριτική ανάλυση των φετινών βαθμολογικών επιδόσεων με τις περσινές και προχωρά σε κάποιες πρώτες εκτιμήσεις για το πώς θα κινηθούν οι φετινές βάσεις.1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές Σπουδές - ΕΒΕ: 8,94

Οι υποψήφιοι του 1ου Επιστημονικού Πεδίου, σε σχέση με το 2020, έγραψαν κατά μέσο όρο καλύτερα σε όλα τα μαθήματα, με μια μικρή εξαίρεση στο μάθημα της Κοινωνιολογίας. Σε γενικές γραμμές, εκτιμάται ότι οι βάσεις θα κινηθούν στα περσινά επίπεδα, με μικρές αυξομειώσεις. Εξαίρεση θα αποτελέσουν οι σχολές με χαμηλή βάση εισαγωγής που αναμένεται να κινηθούν ανοδικά.

Νέο Φροντιστήριο

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2021: 12,37
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2020: 11,52


Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας, οι υποψήφιοι έγραψαν καλύτερα από πέρυσι, καθώς αθροιστικά περίπου 10 % περισσότεροι έγραψαν πάνω από 14.

Νέο Φροντιστήριο

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2021: 10,30

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2020: 10,15


Στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, οι υποψήφιοι έγραψαν περίπου όπως πέρυσι, παρουσιάζοντας ελάχιστες αυξομειώσεις, με εξαίρεση τις πολύ χαμηλές βαθμολογίες (0-5), όπου φέτος ήταν 2,5 % λιγότεροι.

Νέο Φροντιστήριο

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2021: 10,15

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2020: 10,26


Όσον αφορά την Ιστορία, και εδώ οι βαθμολογίες κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, με εξαίρεση τις βαθμολογίες από 16 και πάνω, όπου φέτος πέτυχαν 2,2% λιγότεροι υποψήφιοι.

Νέο Φροντιστήριο

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2021: 11,65

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2020: 12,28


Στο μάθημα της Κοινωνιολογίας, 6 % περισσότεροι υποψήφιοι, σε σχέση με πέρυσι, έγραψαν κάτω από τη βάση.


2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές Σπουδές - ΕΒΕ: 9,58

Κατά μέσο όρο, οι υποψήφιοι του 2ου Επιστημονικού Πεδίου, φαίνεται ότι πήγαν καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, στο σύνολο των μαθημάτων. Αναμένεται, έτσι, μια γενική άνοδο στις βάσεις εισαγωγής του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου.

Νέο Φροντιστήριο

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2021: 13,09

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2020: 11,82


Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας, 14% περισσότεροι υποψήφιοι, σε σχέση με πέρυσι, έγραψαν από 14 και πάνω.

Νέο Φροντιστήριο

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2021: 11,19

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2020: 11,33


Στη Φυσική, οι βαθμοί κινήθηκαν περίπου στα περσινά επίπεδα, με μια εξαίρεση της τάξεως του 2,5 %, όπου φέτος ήταν περισσότεροι κάτω από τη βάση.

Νέο Φροντιστήριο

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2021: 11,26

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2020: 10,12


Στο μάθημα της Χημείας, οι βαθμολογίες 16-20 ήταν περισσότερες κατά 15% περίπου σε σχέση με πέρυσι, καθώς και οι βαθμολογίες κάτω από τη βάση είναι λιγότερες κατά 9 %.

Νέο Φροντιστήριο

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2021: 12,51

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2020: 12,05


Στα Μαθηματικά, οι υποψήφιοι σημείωσαν καλύτερες βαθμολογίες, σε σχέση με τους περσινούς, καθώς 8% περισσότεροι σημείωσαν βαθμολογίες από 16 και πάνω.


3ο Επιστημονικό Πεδίο: Σπουδές Υγείας & Ζωής - ΕΒΕ: 9,70

Κατά μέσο όρο, οι υποψήφιοι του 3ου Επιστημονικού Πεδίου, φαίνεται ότι πήγαν καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, στο σύνολο των μαθημάτων. Αναμένεται, έτσι, μια γενική άνοδος στις βάσεις εισαγωγής του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου.

Νέο Φροντιστήριο

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2021: 13,74

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2020: 12,78


Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας, οι υποψήφιοι έγραψαν καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, ιδιαίτερα στις βαθμολογίες 16-20, όπου είναι περισσότεροι κατά 15 %.

Νέο Φροντιστήριο

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2021: 10,80

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2020: 10,83


Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, κινήθηκαν οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων στο μάθημα της Φυσικής. Οι διαφορές που παρατηρούνται είναι μικρές και συγκεκριμένα της τάξεως 1-2%.

Νέο Φροντιστήριο

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2021: 11,82

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2020: 10,41


Στο μάθημα της Χημείας, οι βαθμολογίες 16-20 ήταν περισσότερες κατά 15% περίπου σε σχέση με πέρυσι, καθώς και οι βαθμολογίες κάτω από τη βάση είναι λιγότερες κατά 9 %.

Νέο Φροντιστήριο

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2021: 12,55

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2020: 12,59


Στο μάθημα της Βιολογίας, οι βαθμολογίες κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, με πολύ μικρές αυξομειώσεις.


4o Επιστημονικό πεδίο: Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής - ΕΒΕ: 8,27

Με εξαίρεση το μάθημα των Μαθηματικών, οι υποψήφιοι έγραψαν καλύτερα από πέρυσι, όμως λόγω της επαναφοράς των συντελεστών βαρύτητας και την παρουσία της χαμηλότερης βαθμολογίας στο μάθημα με τον μεγαλύτερο συντελεστή, οι βάσεις στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο αναμένεται να κινηθούν πτωτικά. Εξαίρεση αποτελούν οι σχολές με πολύ χαμηλή βάση, οι οποίες λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, αναμένεται να κινηθούν ανοδικά.

Νέο Φροντιστήριο

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2021: 10,39

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2020: 9,65


Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας, σε σχέση με πέρυσι, είναι ολοφάνερο ότι λιγότεροι υποψήφιοι έγραψαν κάτω από 12, όπως και ότι περισσότεροι έγραψαν από 12 έως 18.

Νέο Φροντιστήριο

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2021:6,91

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2020: 6,45


Στο μάθημα των Μαθηματικών, οι βαθμοί κινούνται στα περσινά πλαίσια με μικρές αυξομειώσεις. Συγκεκριμένα, 3% λιγότεροι έγραψαν κάτω από τη βάση, ενώ 3,5 % περισσότεροι πάνω από 15.

Νέο Φροντιστήριο

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2021: 11,31

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2020: 10,80


Στο μάθημα της Πληροφορικής, οι βαθμοί κινήθηκαν περίπου στα περσινά επίπεδα, με 5,5 % περισσότερους υποψηφίους να γράφουν πάνω από 15.

Νέο Φροντιστήριο

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2021: 12,57

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2020: 11,91


Όσον αφορά το μάθημα της Οικονομίας, και σε αυτό οι βαθμοί κινήθηκαν στα περσινά δεδομένα. Εξαίρεση αυτοί που έγραψαν από 0 – 5, όπου ήταν λιγότεροι φέτος, και αυτούς που έγραψαν μεταξύ 15-20 που ήταν λιγότεροι κατά 1,25%.