Προσωπικός Υπεύθυνος Καθηγητής - Μέντορας ανά Μαθητή

O προσωπικός Υπεύθυνος καθηγητής ανά μαθητή είναι το σημαντικότερο πρόσωπο του εκπαιδευτικού οργανισμού "νέο"

Προσωπικός Υπεύθυνος – Μέντορας ανά μαθητή 2017-04-11T07:35:00+03:00

Eκφράζει τη φιλοσοφία του φροντιστηρίου και είναι ο συνδετικός κρίκος του μαθητή, του γονέα και του υπεύθυνου σπουδών.

Ο Προσωπικός Υπεύθυνος καθηγητής παρακολουθεί την εξέλιξη μιας ομάδας μαθητών, τους υποστηρίζει εκπαιδευτικά και ψυχολογικά, επικοινωνεί και ενημερώνει τους γονείς τους.

Έχει πολύ καλή γνώση κάθε μαθητή

– γνωρίζει τις ιδιαίτερες δυνατότητες και αδυναμίες του

– παρακολουθεί την εξέλιξή του σε όλα τα μαθήματα και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται με διορθωτικές κινήσεις

– τον στηρίζει ψυχολογικά, τον εμπνέει και τον ενθαρρύνει συνεχώς

Χρήσιμο εργαλείο για τον Προσωπικό Υπεύθυνο καθηγητή είναι η ηλεκτρονική υπηρεσία   e-neo, μέσα από την οποία ενημερώνεται και επικοινωνεί με τον μαθητή, τους γονείς, τους άλλους καθηγητές και τον υπεύθυνο σπουδών, ακόμα και εκτός φροντιστηρίου.

– Ατομική καρτέλα μαθητή

Αναπόσπαστο εργαλείο για τον προσωπικό υπεύθυνο καθηγητή είναι η ατομική καρτέλα κάθε μαθητή μέσα από την εφαρμογή  e-neo, σε ηλεκτρονική μορφή στην οποία απεικονίζεται παραστατικά μέσα από ειδικά διαγράμματα επιδόσεων η εκπαιδευτική πορεία του μαθητή.

Επιλογές για δημιουργία υποσελίδων!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ