Βιβλία και Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια

Βιβλία και Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια 2020-10-31T19:23:56+02:00
Νέο Φροντιστήριο

Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές  του ομίλου μας σε συνδυασμό με τα κατάλληλα εργαλεία συνιστούν σίγουρη και απόλυτη επιτυχία!

Ο όμιλός μας διαθέτει τις δικές του εκδόσεις με βιβλία που είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις των Πρότυπων και Ιδιωτικών Σχολείων και περιλαμβάνουν Θεωρία και ασκήσεις, η ύλη των οποίων είναι από την Στ’ αλλά και Ε’ Δημοτικού και το επίπεδο αγγίζει τις παρυφές της Γ’ Γυμνασίου.

Μαθηματικά:

  • 17 Κεφάλαια με Θεωρία και Ασκήσεις
  • Σύνθετες Ασκήσεις και Δραστηριότητες βάσει των θεμάτων Κλειστού και Ανοικτού Τύπου.

Νεοελληνική Γλώσσα:

  • 27 Θεματικές Ενότητες
  • Ασκήσεις Κατανόησης Κειμένου, Γραμματικής και Συντακτικού βάσει της εξεταστέας ύλης
  • Παραγωγή Λόγου
  • Θεωρία και Κανόνες Γραμματικής Συντακτικού
  • Τεχνική Παραγωγής Λόγου
  • Κριτήρια Αξιολόγησης