Βιβλία και Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια

Βιβλία και Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια 2020-04-16T20:38:55+03:00
Νέο Φροντιστήριο

Όσο έμπειροι και εξειδικευμένοι να είναι οι καθηγητές χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία δε μπορούμε να έχουμε επιτυχία.  Τα Βιβλία του ομίλου Νέο περιλαμβάνουν Θεωρία και Ασκήσεις κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση των απαιτήσεων των Πρότυπων και Ιδιωτικών Σχολείων.

Η ύλη είναι από την Στ’ αλλά και Ε’ Δημοτικού και το επίπεδο αγγίζει τις παρυφές της Γ’ Γυμνασίου.

Δείτε περισσότερα εδώ για τις ενάρξεις και τη σύσταση των τμημάτων

Μαθηματικά:

  • 17 Κεφάλαια με Θεωρία και Ασκήσεις
  • Σύνθετες Ασκήσεις και Δραστηριότητες βάσει των θεμάτων Κλειστού και Ανοικτού Τύπου.

Νεοελληνική Γλώσσα:

  • 27 Θεματικές Ενότητες
  • Ασκήσεις Κατανόησης Κειμένου, Γραμματικής και Συντακτικού βάσει της εξεταστέας ύλης
  • Παραγωγή Λόγου
  • Θεωρία και Κανόνες Γραμματικής Συντακτικού
  • Τεχνική Παραγωγής Λόγου
  • Κριτήρια Αξιολόγησης

Επικοινωνήστε τώρα με το νέο φροντιστήριο ή το κέντρο μελέτης Homework που σας εξυπηρετεί

Επιλέξτε το νέο φροντιστήριο ή το κέντρο μελέτης Homework που σας εξυπηρετεί