Ενάρξεις 2020-05-25T01:07:51+03:00

Ενάρξεις Τμημάτων και Σύσταση

Στα Φροντιστήρια Νέο και στα εκπαιδευτήρια Ηοmework γνωρίζουμε ότι το συστατικό της επιτυχίας είναι η αξιόπιστη προετοιμασία με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας  και απόλυτη οργάνωση.

Τα τμήματα προετοιμασίας χωρίζονται σε Ενάρξεις οι οποίες γίνονται τους μήνες:

  • Οκτώβριο (Πρόγραμμα 9 μηνών) – οι θέσεις έκλεισαν
  • Νοέμβριο (Πρόγραμμα 8 μηνών) – οι θέσεις έκλεισαν
  • Ιανουάριο (Πρόγραμμα 6 μηνών) – περιορισμένες θέσεις 
  • Μάρτιο  (Πρόγραμμα 4 μηνών) – Εντατικά Τμήματα

Έναρξη μαθημάτων: Σάββατο 18 Ιανουαρίου–Οι Εγγραφές συνεχίζονται

Νέα Έναρξη Εντατικών μαθημάτων: Σάββατο 21 Μαρτίου

Σύσταση Τμημάτων

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή – μέχρι 7 παιδιά – και η σύσταση γίνεται κατόπιν ενός Διαγνωστικού Τεστ που γράφουν οι μαθητές προκειμένου να υπάρξει ομοιογένεια.Ακολουθεί διόρθωση από τους καθηγητές και κατόπιν διαχωρισμός στα τμήματα βάσει βαθμολογίας. Η σύσταση των τμημάτων ενδέχεται να τροποποιηθεί  ανάλογα την επίδοση των μαθητών μετά τα 5 πρώτα μαθήματα. Επιπλέον μετά την πρώτη προσομοίωση γίνεται ανασύσταση στα τμήματα – εφόσον συμφωνούν οι ώρες παρακολούθησης.

Το διαγνωστικό τεστ δεν εγγυάται την ικανότητα ενός μαθητή για τις εξετάσεις των Προτύπων και είναι ενδεικτικό μέχρι την πρώτη προσομοίωση.

Επικοινωνήστε τώρα με το νέο φροντιστήριο ή το κέντρο μελέτης Homework που σας εξυπηρετεί

Επιλέξτε το νέο φροντιστήριο ή το κέντρο μελέτης Homework που σας εξυπηρετεί