Προσoμοιώσεις 2020-04-16T16:30:52+03:00

Η εφαρμογή της Θεωρίας έρχεται να γίνει στις Προσομοιώσεις των Εξετάσεων

Νέο Φροντιστήριο

Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας – με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ύλης και μετά από συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων πραγματοποιούμε 4 Προσομοιώσεις Εξετάσεων με στόχο οι μαθητές να εξοικειωθούν με την γραπτή διαδικασία τόσο για τα Πρότυπα, όσο και για τα Ιδιωτικά Σχολεία.

Οι προσομοιώσεις μας έχουν συγκεκριμένο χαρακτήρα και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας:

  • 1η Προσομοιώση: Εκμάθηση Τεχνικής – Επίπεδο

Στοχεύει στην απόκτηση τεχνικής στον τρόπο γραφής, στην διαχείριση χρόνου, άγχους και στην ανασύσταση των τμημάτων.

  • 2η Προσομοίωση: Επίπεδο και Συνθήκες Εξετάσεων

Δείχνει μια καθαρή εικόνα του επιπέδου των μαθητών και τους προετοιμάζει ώστε να μπορούν να αντιδράσουν  σε όλες τις συνθήκες.

  • 3η Προσομοίωση: Διάκριση & Στόχος

Έχει στόχο την διάκριση των μαθητών και την αλλαγή της πορείας ανάλογα τον στόχο (ενδυνάμωση σε συγκεκριμένα κεφάλαια ή κάλυψη κενών).

  • 4η Προσομοιώση: Εμψύχωση

Η τελευταία προσομοίωση λειτουργεί καθαρά σαν πρόβα και έχει στόχο την εμψύχωση των μαθητών.

Επικοινωνήστε τώρα με το νέο φροντιστήριο ή το κέντρο μελέτης Homework που σας εξυπηρετεί

Επιλέξτε το νέο φροντιστήριο ή το κέντρο μελέτης Homework που σας εξυπηρετεί