Προσoμοιώσεις 2020-10-31T19:25:57+02:00

Η εφαρμογή της Θεωρίας έρχεται να γίνει στις Προσομοιώσεις των Εξετάσεων

Νέο Φροντιστήριο

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας – με γνώμονα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ύλης και την περάτωση συγκεκριμένου αριθμού μαθημάτων- πραγματοποιούνται 4 Προσομοιώσεις εξετάσεων. Στόχος μας είναι η εξοικείωση των μαθητών με την γραπτή διαδικασία τόσο για

Οι προσομοιώσεις μας έχουν συγκεκριμένο χαρακτήρα και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας:

  • 1η Προσομοίωση: Εκμάθηση Τεχνικής – Επίπεδο

Στοχεύει στην απόκτηση τεχνικής στον τρόπο γραφής, στην διαχείριση χρόνου, άγχους και στην ανασύσταση των τμημάτων.

  • 2η Προσομοίωση: Επίπεδο και Συνθήκες Εξετάσεων

Δείχνει μια καθαρή εικόνα του επιπέδου των μαθητών και τους προετοιμάζει ώστε να μπορούν να αντιδράσουν  σε όλες τις συνθήκες.

  • 3η Προσομοίωση: Διάκριση & Στόχος

Έχει στόχο την διάκριση των μαθητών και την αλλαγή της πορείας ανάλογα τον στόχο (ενδυνάμωση σε συγκεκριμένα κεφάλαια ή κάλυψη κενών).

  • 4η Προσομοίωση: Εμψύχωση

Η τελευταία προσομοίωση λειτουργεί καθαρά σαν πρόβα και έχει στόχο την εμψύχωση των μαθητών.

Πρόγραμμα εξετάσεων προσομοίωσης

  • 7 Νοεμβρίου 2020
  • 9 Ιανουαρίου 2021
  • 27 Φεβρουαρίου 2021
  • 17 Απριλίου 2021
  • 29 Μαΐου 2021