Πρότυπα Σχολεία θέματα εξετάσεων 2021-03-30T23:00:47+03:00

Εισαγωγικές εξετάσεις 2020

Πρότυπα Γυμνάσια

Μαθηματικά κλειστού τύπου  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


Γλώσσα   ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Εισαγωγικές εξετάσεις 2019

Πρότυπα Γυμνάσια

Μαθηματικά κλειστού τύπου  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


Μαθηματικά ανοικτού τύπου  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


Γλώσσα κλειστού τύπου  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


Γλώσσα παραγωγή λόγου  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Εισαγωγικές εξετάσεις 2018

Πρότυπα Γυμνάσια

Μαθηματικά κλειστού τύπου  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


Μαθηματικά ανοικτού τύπου  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


Γλώσσα κλειστού τύπου  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


Γλώσσα παραγωγή λόγου  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ