Υποτροφίες 2019-12-01T02:10:23+02:00

Υποτροφίες

Η διαδικασία των Υποτροφιών στα Ιδιωτικά σχολεία περιλαμβάνει εξετάσεις προκειμένου οι μαθητές να αποδείξουν τις γνώσεις και το επίπεδο τους. Ανάλογα το Ιδιωτικό σχολείο που προτιμούν διεκδικούν μερικές ή ολικές υποτροφίες εξεταζόμενοι κατά κύριο λόγο στα Μμαθηματικά και τη Νεοελληνική Γλώσσα. Σε συγκεκρίμενα Ιδιωτικά εξετάζονται και σε άλλα μαθήματα όπως Φυσική, Γεωγραφία, Ιστορία, Γενικές Εγκυκλοπαιδικές Γνώσεις και Ξένη Γλώσσα.

Η προετοιμασία των μαθητών είναι κοινή με τα Πρότυπα Σχολεία, ωστόσο υπάρχει διαφοροποίση στον τρόπο γραφής.

Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές μας αναλαμβάνουν ανάλογα τον στόχο του Ιδιωτικού να προετοιμάσουν τους μαθητές σε παρόμοιο στυλ και ανάλογη δομή εξέτασης. Ανά Ιδιωτικό σχολείο τα θέματα, η ύλη και ο χρόνος εξέτασης αλλάζει.

Τα παρακάτω ιδιωτικά σχολεία χορήγησαν υποτροφίες για το σχολικό έτος 2019-20. Για το 2020-21 είμαστε εν αναμονή:

Θα πρέπει να παρακολουθείτε στις ιστοσελίδες των σχολείων τις ημερομηνίες, τις ώρες και τις συνθήκες των εξετάσεων, καθώς και ότι χρειάζεστε σχετικά με    την αίτηση συμμετοχής.