Συγκρότηση Τμημάτων

Η ομοιογενής συγκρότησή τους εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα εκπαιδευτικών υπηρεσιών!

Συγκρότηση Τμημάτων 2017-04-20T06:04:17+03:00

Συγκρότηση Τμημάτων

Η ομοιογενής συγκρότησή τους εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα εκπαιδευτικών υπηρεσιών!

– Τμήματα 6-8 ατόμων

Συγκρότηση ανάλογα με τις επιδόσεις, η οποία προσδιορίζεται μετά από συμμετοχή σε ειδικά τεστ διαβάθμισης.

– νέο group 3-5 ατόμων

Ο ολιγομελής τους χαρακτήρας συνδυάζει όλα τα προτερήματα της εξατομικευμένης διδασκαλίας με αυτά του οργανωμένου Φροντιστηρίου.

– Ιδιαίτερα 1-2 ατόμων

Εξατομικευμένη διδασκαλία από επαγγελματίες καθηγητές-φροντιστές με την εγγύηση του μεγαλύτερου Φροντιστηριακού Οργανισμού. Συμμετοχή σε όλο τον κύκλο διαγωνισμάτων του Φροντιστηρίου.

Η ομοιογενής συγκρότησή τους εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα εκπαιδευτικών υπηρεσιών!

– Τμήματα 6-8 ατόμων

Συγκρότηση ανάλογα με τις επιδόσεις, η οποία προσδιορίζεται μετά από συμμετοχή σε ειδικά τεστ διαβάθμισης.

– νέο group 3-5 ατόμων

Ο ολιγομελής τους χαρακτήρας συνδυάζει όλα τα προτερήματα της εξατομικευμένης διδασκαλίας με αυτά του οργανωμένου Φροντιστηρίου.

– Ιδιαίτερα 1-2 ατόμων

Εξατομικευμένη διδασκαλία από επαγγελματίες καθηγητές-φροντιστές με την εγγύηση του μεγαλύτερου Φροντιστηριακού Οργανισμού. Συμμετοχή σε όλο τον κύκλο διαγωνισμάτων του Φροντιστηρίου.

Νέο Φροντιστήριο

Νέο Φροντιστήριο

Η ομοιογενής συγκρότησή τους εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα εκπαιδευτικών υπηρεσιών!

– Τμήματα 6-8 ατόμων

Συγκρότηση ανάλογα με τις επιδόσεις, η οποία προσδιορίζεται μετά από συμμετοχή σε ειδικά τεστ διαβάθμισης.

– νέο group 3-5 ατόμων

Ο ολιγομελής τους χαρακτήρας συνδυάζει όλα τα προτερήματα της εξατομικευμένης διδασκαλίας με αυτά του οργανωμένου Φροντιστηρίου.

– Ιδιαίτερα 1-2 ατόμων

Εξατομικευμένη διδασκαλία από επαγγελματίες καθηγητές-φροντιστές με την εγγύηση του μεγαλύτερου Φροντιστηριακού Οργανισμού. Συμμετοχή σε όλο τον κύκλο διαγωνισμάτων του Φροντιστηρίου.

Η επιτυχία σου ξεκινάει εδώ!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ