Θερινά μαθήματα προετοιμασίας

Διάρκειας 7 εβδομάδων

Θερινά τμήματα προετοιμασίας 2017-06-08T12:04:36+03:00

Νέο Φροντιστήριο

Θερινά Τμήματα Προετοιμασίας 

Διάρκειας 7 Εβδομάδων 

Έναρξη 7 Ιουνίου – Λήξη 21 Ιουλίου 

Γ’ Λυκείου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣΩΡΕΣΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣΩΡΕΣΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΩΡΕΣ
Αρχαία Προσ/μου6Μαθηματικά Προσ/μου5+1Μαθηματικά Προσ/μου5+1
Λατινικά Προσ/μου2+1Φυσική Προσ/μου4Α.Ε.Π.Π. Προσ/μου2+1
Ιστορία Προσ/μου2+1Χημεία Προσ/μου3Α.Ο.Θ.2+1
Έκθεση (ΓΠ)3Έκθεση (ΓΠ)3Έκθεση (ΓΠ)3

ΣΥΝΟΛΟ

15

ΣΥΝΟΛΟ

16

ΣΥΝΟΛΟ   15
ΕΠΙΛΟΓΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στατιστική2Βιολογία Προσ/μου3Ιστορία2
Βιολογία (ΓΠ)2Ιστορία2Βιολογία (ΓΠ)2
Βιολογία (ΓΠ)2

Θερινά Τμήματα Προετοιμασίας 

Διάρκειας 4 Εβδομάδων 

Έναρξη 8 Ιουνίου – Λήξη 7 Ιουλίου 

Β’ Λυκείου

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΡΕΣΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΩΡΕΣ
Μαθηματικά ΠΡΟΣ2Αρχαία ΠΡΟΣ4
Φυσική ΠΡΟΣ2  
Έκφραση  – Έκθεση2Έκφραση  – Έκθεση2
Άλγεβρα (ΓΠ)2Άλγεβρα (ΓΠ)2
    
ΣΥΝΟΛΟ8ΣΥΝΟΛΟ8

Δήλωσε συμμετοχή

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου

    Α' ΛυκείουΒ' Λυκείου

    ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ